Nyheter

 • 28.03.2018

  Tunga argument talar för Kvarkenregionen 
- även ur ett europeiskt perspektiv

  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön-Baltikum-korridoren, som en del av det transeuropeiska TEN-T transportnätet. Eftersom projektet syftar till att förbättra tillgängligheten för Östersjöregionen, för både frakt- och passagertransporter, knyter det även an till E12 Atlantica Transport-projektet
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

  Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedveten för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän innan den nya färjan står i hamnen.
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

  Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, samt Lars Westin, professor vid Umeå Universitet, presenterade sitt arbete inom E12 Atlantica Transport och dess systerprojekt BA3NET i Vasa den 14 mars. De konstaterade att det mellan länderna inte finns några större skillnader i själva planeringssystemen – däremot är respektive lands nationella synsätt och avsaknaden av en gemensam finansieringsmekanism ett problem
  Läs mera

 • 27.03.2018

  Var nyfiken!

  Kom och bekanta dig med Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High‐Low Coast som visar upp sig på Österbottens Stormässa 7–8.4 i Botniahallen i Korsholm
  Läs mera

 • 16.03.2018

  Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet är inne på slutrakan och den 8 mars samlade man trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte på Arlanda
  Läs mera

 • 15.03.2018

  Resultatet av E12 Atlantica Transport: 
En unik, gemensam trafikstrategi

  Resultatet av E12 Atlantica Transport: En unik, gemensam trafikstrategi En gemensam vision, målbild - och en beskrivning av hur vi tillsammans når fram
  Läs mera

 • 16.02.2018

  Hjälp för företag hitta grannländernas lagar

  Gränshinderrådet har skapat en länkportal som ska hjälpa näringslivet att navigera - ett viktigt resultat av det nordiska gränshinderarbetet 2017
  Läs mera

 • 15.02.2018

  Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd

  Projekthanteringsbolaget Kvarken Link Ab Oy, som ägs gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad, har den 18 januari 2018 skickat en informationsförfrågan, sk. RFI/Request for Information, till 17 varv runtom i världen.
  Läs mera

 • 20.12.2017

  Direktörens hälsning

  Kvarkenregionen – en förebild för gränsregional samverkan i världen
  Läs mera

 • 20.12.2017

  Julehilsen fra prosjektledelsen i E 12 Atlantica Transport

  Vi har lagt bak oss et spennende og lærerikt år i E 12 Atlantica Transport
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20