06 / 08 / 2013

Nyhetsbrev från projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer”

”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är ett Botnia-Atlantica projekt. Lead part är Kvarkenrådet och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun, Korsholms kommun och Vörå kommun.

Nyhetsbrev 9 augusti 2013

”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är ett Botnia-Atlantica projekt. Lead part är Kvarkenrådet och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun, Korsholms kommun och Vörå kommun. VIS-VAA har två temata: 1) världsarvet i samhället och 2) världsarvet i skolan. Målet med tema 1 är att öka kunskapen och förståelsen om det gemensamma världsarvet hos politiker, tjänstemän, entreprenörer och andra medborgare i världsarvregionerna. Målet med tema 2 är att via kompetensutveckling öka förståelsen för det gemensamma världsarvet hos lärare och skoladministratörer i regionerna, samt ge dem verktyg att föra världsarvskunskapen vidare till sina elever. Målen uppnås genom seminarier, evenemang, träffar, utbildningar etc. som Kvarkenrådet ordnar i samarbete med andra världsarvsförvaltare.

Det här är projektets tredje nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet under perioden mars – juli 2013.

Tema 1: Världsarvet i samhället

* VIS-VAA har fortsatt besöka fullmäktigemöten och utbildningstillfällen för förtroendevalda i världarvskommunerna. Där har projektet gett grundläggande information om världsarvets värden, förvaltning och natur. Vi har även informerat om kommande utbildningar och projektets övriga aktiviteter. I Sverige har VIS-VAA besökt Kramfors och Örnsköldsviks fullmäktigemöten, i Finland utbildningar i Korsholm, Korsnäs och Malax samt fullmäktigemöten i Vörå, Korsnäs och Malax. Ett besök hos Vasafullmäktige är inplanerat i höst.

* VIS-VAA har ordnat seminarier för politiker och tjänstemän i världarvskommunerna samt för tjänstemän vid Forststyrelsen, ELY-Centralen och Österbottens förbund. Seminarierna hade rubriken ”Världsarvet – en resurs?” och föreläsare var bland andra världsarvssamordnare Milly Lundstedt, världsarvskoordinator Susanna Lindeman, tidigare ordförande för Svenska Unescorådet Görel Thurdin, landskapsdirektör Olav Jern, världsarvsförvaltare Jon Day från Stora Barriärrevet m.fl. Seminarierian besöktes av närmare 100 deltagare.

* En utbytesträff mellan politiker och tjänstemän i världsarvskommunerna skedde i Höga Kusten 16-17 maj. De finländska representanterna fick höra hur man tagit vara på världsarvet i Höga Kusten, de svenska fick en dos världsarvsinformation om Kvarkens skärgård. De drygt 30 deltagarna bekantade sig också med besökspunkter i Höga Kusten samt deltog i workshops kring hur vi kan utnyttja det faktum att vi är ett gränsregionalt världsarv. En uppföljning på träffen sker i Kvarkens skärgård 3-4 oktober.

Politiker från Kvarkens skärgård på besök i Höga Kusten

* VIS-VAA har under våren ordnat flera utbildningar för guider, företagare och entreprenörer inom världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Deltagarna har fördjupat sig i geologin, i besökspunkterna och i konsten att uppträda inför en grupp. De har även fått egna, fördjupade guidningar i världsarvsområdet, för att kunna sprida informationen vidare till kommande turister. * VIS-VAA har ordnat tematimmar för allmänheten. I Sverige arrangerades en föreläsningskväll på temat ”Människan i världsarvet – en 8000 år lång resa” med arkeolog Pia Nyqvist. I Finland ordnades en fågelexkursion till Valsörarna. Temat var ”Fågellivet i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård” och dagens leddes av världsarvsguiden Hans Hästbacka och Forststyrelsens specialplanerare Tuija Warén. Över 50 arter bongades denna dag.

Tema 2: Världsarvet i skolan

* VIS-VAA har besökt fem rektors- och lärarmöten i världsarvskommunerna för att informera om projektets utbildningar och utbildningsmaterial. Detta arbete fortsätter under hösten. Undervisningsmaterialet finns tillgängligt för alla på följande adress: http://www.kvarken.org/varldsarvsmaterial/undervisningsmaterial/

* VIS-VAA har ordnat grundutbildningar i världsarvspedagogik för lärare i alla världsarvskommuner. Lärarna har i kursen jobbat med istiden, geologin, kulturhistorien, naturen och utepedagogiken, men även med hur man kan förankra världsarvet i alla ämnen. Under utbildningarna har undervisningsmaterialet använts. 77 lärare har deltagit i kurserna.

* VIS-VAA har ordnat fördjupningsutbildningar för lärare som tidigare gått VIS-kurser. Under dessa utbildningar har man fokuserat på fördjupning av världsarvstanken, på lokalhistoria och på ny teknik samt reflektion kring hur världsarvet tagits upp i undervisningen på olika skolor och stadier.

Lärarutbildning på Trysunda i juni 2013

* VIS-VAA har utsett en läroplansgrupp som jobbar med att förankra världsarvet i den kommande läroplanen i Finland. Gruppen har haft sitt första möte och kommer under hösten att utarbeta ett förslag för hur världsarvet kunde tas upp i den regionala läroplanen.

Följ gärna vad som händer i vårt gemensamma världsarv här:

http://kvarken.fi/