13 / 12 / 2022

Nytt gränsöverskridande samarbete ska lyfta kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken – Kustnära upplevelser året om, med hållbarhet i fokus

Projektet Bothnian Coastal Route ska öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning. Genom projektet vill man öka anledningarna till att besöka destinationerna längs med rutten för att upptäcka deras rika produktutbud och samtidigt skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt. Partnerskapet tog emot beskedet om beviljad finansiering av det nya turismprojektet med stor glädje.

Den beviljade finansieringen innebär ett omfattande samarbete mellan tre svenska och fyra finska organisationer där man går ihop som projektpartners i ett treårigt Interreg Aurora projekt med start från och med januari 2023.

– Med ett starkt partnerskap och med en kedja av närliggande destinationer i båda länderna går vi tillsammans in för att utveckla turismen längs med kustrutten kring Bottniska viken och över Kvarken, beskriver Kvarkenrådets projektchef Marianne Sjöström.

Hållbarhet året om

Projektet kommer att lyfta vårt kustnära område som ett attraktivt besöksmål året om och även visa hur man kan göra det på ett hållbart sätt. Besöksnäringsföretagen längs med kustrutten Bothnian Coastal Route, som projektet också heter, kommer att få synlighet via projektets marknadsföring där Europeisk resemarknad är målgruppen. Även affärsutveckling ingår i projektet och då med fokus på besöksnäringens omställningsförmåga inför kommande möjliga kriser likt den pandemi som branschen just genomgått.

– Denna nya projektkonstellation längs Bottenvikskusten kommer komplettera våra redan befintliga regionala samverkanskonstellationer på ett bra sätt. Projektet förefaller precis rätt i tiden; resmålen besökaren idag frågar efter ska nämligen gärna ha en hållbarhetsprofil med höga natur- och kulturvärden – och allt detta helst utan trängsel, säger Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region och DMO för Luleå.

– Med hjälp av projektet ska vi öka medvetenheten om den storslagna naturen, kulturen och levnadssättet i området och tillsammans sätta våra unika kustmiljöer på kartan. Allt detta med syfte att locka framtida besökare året runt, säger Maria Broman VD på Visit Skellefteå.

Gemensamma nämnare, unika upplevelser och ett starkt partnerskap

Flera i partnerskapet har samarbetat i andra liknande projekt tidigare och där sett styrkan i att profilera sig gemensamt och därigenom blivit mer intressanta för den internationella besökaren. Utöver detta ser man att det nu utökade partnerskapet har många gemensamma nämnare och värden för internationella besökare.

– Genom detta projekt kommer vi kunna använda oss av lärdomar och bearbetade kunskaper från vårt tidigare projekt Kvarken Destinations. Det gränsöverskridande samarbetet mellan Sverige och Finland kommer nu att ytterligare fördjupas och fortsätta för att driva besöksnäringen kring Bottenviken i en mer hållbar riktning. Vi ser fram emot att arbeta gränsöverskridande, med ett attraktivt produktutbud runt hela Bottenviken, berättar Gabriella Hed Vall, VD på Visit Umeå.

– Med detta utmärkta samarbete över landsgräns bygger vi ett starkt maritimt turism-ekosystem i Bottenviken och ökar kännedomen om vår unika arktiska kust på den internationella marknaden. Tillsammans bildar vi en tillräckligt stor och konkurrenskraftig helhet som möjliggör tillväxt för turistföretag, nya affärsrelationer och partnerskap, tillägger Janne Anttila, VD, Kalajoen Hiekkasärkät.

– Samarbetet för samman Bottenvikens- och Kvarkenregionens styrkor och erbjuder fascinerande möjligheter alla årstider. Till exempel frusna Bottenvikens vita vidder, fantastiska stränder, ljusa sommarnätter, naturattraktioner och det rika kulturarvet är unika upplevelser vars produktifiering till tjänster och besöksrutter gör dem till tillgängliga upplevelser, konstaterar Uleåborg stads BusinessOulu kundansvariga Jyrki Kemppainen.

– Därtill får företagen möjligheten att knyta nya kontakter, samarbeten samt även att lära sig av varandra. Att utveckla lokala destinationer är viktigt för oss i norra delarna av Norden, tillägger Peter Källberg, projektchef på Vasaregionens utveckling VASEK.

Miljövänlig transport sluter rundresan

Wasaline (NLC Ferry Ab) medverkar i projektet som medfinansiär och fungerar i och med sin miljövänliga färja, Aurora Botnia, som den sammanbindande länken till havs och sluter rundresan.

– Det ska bli spännande att vi i en allt bredare omfattning kan marknadsföra oss ut i Europa som en hållbar resedestination. Vi har redan en topprodukt i och med färjan Aurora Botnia som garanterar världens miljövänligaste transporter över Kvarken. Att knyta ihop destinationerna och städerna till en fungerande rutt inkluderande två länder med kust, vatten och hållbarhet som genomgående tema, ser vi som en konkret och nåbar målsättning, berättar Catarina Fant, Director Brand and Communications på Wasaline.

Projektet som pågår 2023–2025 förväntas involvera förutom destinationerna även omkring 150 företag inom projektområdet.

Följande destinationer är med som genomförande partners i detta turismprojekt som Interreg Aurora programmet nu beviljat medel för; på svenska sidan Luleå, Skellefteå och Umeå. På finska sidan: Uleåborg, Kalajoki och Vasa. Projektet omfattar därutöver destinationerna: Piteå, Haparanda, Torneå, Kemi, Karleby och Jakobstad samt Wasaline som den sammanbindande länken till havs.

 

Det här är Bothnian Coastal Route (BCR) – turismprojektet som syftar till att göra kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken mer attraktiv:
Budget och finansiering: Projektets totala budget är 2 712 677,00 euro, varav 1 763 241,00 euro är EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat medfinansiering.
Projektpartner: Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare), Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/Business Oulu, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Visit Skellefteå AB och Visit Umeå AB. 
Finansiärer
: Interreg Aurora, Lapplands regionråd, Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/BusinessOulu, Visit Skellefteå AB, Vasa stad, Karleby Turism AB, Haparanda kommun – Haparanda/Torneå, Bottenviksbåge Bothnian Arc rf, Jakobstad stad, Piteå kommun, Kemin Matkailu Oy, NLC Ferry Ab Oy
Tidsplan för projektet: Projektet pågår i tre år, från början av 2023 till slutet av 2025.

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten för finansieringsperioden 2021-2027. De två styrkommittéerna för delområde Sápmi och delområde Aurora träffades den 22–23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Styrkommittéerna godkände 27 projekt i den första ansökningsomgången, och mer än 21 miljoner euro fördelades. Kvarkenrådet och dess partner fick finansiering för tre nya projekt: Bothnian Coastal Route (BCR), Bothnia Green Energy och Nordic Battery Belt – Feasibility study.

Foto: Roadtrip in Kvarken. Photo Lola Akinmade Akerstrom. Kvarken Destinations Contentbank.