08 / 12 / 2023

Organisationsformen EGTS förbättrar Kvarkenrådets möjligheter att stärka regionen

Kvarkenrådet blev det första helnordiska EGTS-området 31.12.2020. Under de tre åren som organisationsformen EGTS har varit i bruk, har bland annat Kvarkenrådets förutsättningar för att stärka regionen förbättrats och hanteringen av gränsöverskridande projekt underlättats.

EGTS står för europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska specialinstrument specifikt anpassat för gränsöverskridande samverkan i Europa. Kvarkenrådet är det första helnordiska EGTS-området i Europa. Organisationsformen EGTS innebär nya möjligheter för Kvarkenrådet att utveckla och stärka regionen genom gränsöverskridande samarbetsprojekt.  

– Det finns många fördelar med att vara ett EGTS-område i stället för en förening. EGTS har gett oss ett tyngre organ för att driva frågor som är viktiga för regionen på nationell och EU-nivå. Organisationsformen EGTS medför starkare engagemang från partnerskapet och underlättar agerandet på EU-nivå, berättar Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Beredningsgrupper medför kontinuerligt gränsöverskridande samarbete

Ett nytt arbetssätt som tagits i bruk efter att Kvarkenrådet blev ett EGTS-område är beredningsgrupper som Kvarkenrådets styrelse eller årsmötet kan tillsätta inom ramen för Kvarkenrådets verksamhet. Detta kan ske av eget initiativ eller på uppmaning av en medlem, samarbetspartner eller projekt. Styrkorna i denna arbetsmetod är att det medför ett starkt engagemang från styrelsen och samarbetsorganisationerna i det vardagliga arbetet och att det går att bjuda in privata aktörer och icke-medlemmar i beredningsgruppernas arbete. 

Den första beredningsgruppen som tillsatts är beredningsgruppen för trafik- och infrastruktur. Gruppen har arbetat för att undersöka genomförandet av en fast förbindelse, Nordic Connector, över Kvarken, trots att inget projekt just nu pågår angående förbindelsen. 

– Vi på Kvarkenrådet strävar efter en kontinuerlig gränsöverskridande verksamhet året runt, oberoende om det finns pågående projekt eller inte. Beredningsgrupperna fungerar som en arbetsmetod som bidrar till detta, det vill säga upprätthålla verksamhet även när det inte finns projektfinansiering säger Lindström. 

Flera olika motsvarande beredningsgrupper kommer tillsättas i framtiden. Bothnia Green Energy-projektet har som en målsättning att en beredningsgrupp gällande energifrågor etableras inom Kvarkenrådet.

Kvarkenrådet strävar efter en kontinuerlig gränsöverskridande verksamhet året runt. Verksamheten ska upprätthållas även när det inte finns projektfinansiering. Sinuskurvan illustrerar detta.

Organisationsformen underlättar projekthanteringen

Ett alternativ som är tillgängligt för organisationsformen EGTS är att fungera som ensam stödmottagare i sin EGTS-roll. Det innebär att Kvarkenrådets medlemmar, och även andra samarbetsparter, kan arbeta gränsöverskridande i projekt och att administrationen, informationsarbetet och ekonomiadministrationen av projektet sköts i sin helhet av Kvarkenrådet. Partnerna kan helt enkelt fokusera på målsättningarna och aktiviteterna medan Kvarkenrådet tar hand om de “tråkiga” arbetsuppgifterna.  

Det första projektet där Kvarkenrådet fungerar som ensam stödmottagare är FAIR 2, som fokuserar på hållbara flyg. Projektets syfte är att fördjupa förståelsen för behovet av hållbara regionala flygförbindelser. I partnerskapet deltar flera medlemsorganisationer, och därtill även Luleå. 

– Vi har fått många nya medlemmar efter att organisationsformen EGTS togs i bruk. Medlemskapet intresserar eftersom Kvarkenrådet EGTS möjliggör smidigare administration av internationella projekt. Senaste utvecklingen är att universiteten sökt medlemskap, dessutom har våra långvariga samarbetsparter i Norge visat intresse för medlemskap i Kvarkenrådet, berättar Lindström. 

Kvarkenrådets målsättning är att främja alla typer av gränsöverskridande samarbeten med ambitionen att utveckla regionen till världens bästa region att bo och verka i. Kvarkenrådet EGTS arbetar till exempel genom projekt inom turism och transport för att stärka den ekonomiska och sociala gränsöverskridande sammanhållningen och för att utveckla regionen. Kvarkenrådets arbete grundar sig på samarbete på uppdrag av medlemmarna och andra samarbetsorganisationer i regionen.

Läs mer om Kvarkenrådet och EGTS HÄR.
Läs mer om beredningsgruppen för trafik- och infrastruktur HÄR.
Läs mer om Bothnia Green Energy-projektet HÄR.
Läs mer om FAIR 2-projektet HÄR. 

Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström deltog i Vasa stads evenemang Stadsforum (Kaupunkifoorumi) för att presentera hur EGTS tillämpats fram tills nu. Foto: Vasa stad / Christoffer Björklund.