06 / 02 / 2024

Öst-västliga samarbetet över Kvarken – Livsnerven för en dynamisk framtid i norra Norden

Riksdagsledamoten Mikko Savolas och regionråd Rickard Carstedts insändare lyfter behovet av förstärkta öst-västliga transportvägar.

I ljuset av de säkerhetspolitiska förändringarna i Norden, har såväl Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare, finska Försvarsmakten som den norska försvarskommissionen framhävt behovet av förstärkta öst-västliga transportvägar. Dessa rutter skapar militärt djup genom att vara avgörande för den strategiska rörligheten och framtidens försvarssamarbete i norra Norden. Förbindelserna öst-väst är en möjliggörare för djupare och mer integrerat samarbete inte endast för våra landskap i norr, utan för våra nordiska länder.

Ett starkare och mer sammanlänkat norra Norden är en utveckling som inte bara stärker vår beredskap i osäkra tider, utan lika mycket skapar en robust grund för vår vardagliga samexistens, välstånd och innovationsförmåga. Det möjliggör också skapandet av en gemensam arbets- och utbildningsmarknad och skapar bättre förutsättningar för civil beredskap. 

Styrelsen i Kvarkenrådet EGTS ser denna tvärförbindelse som en katalysator för samhället, en pulsåder som i fredstid kommer att vitalisera regionens ekonomi, förenkla resor, stärka turism och bredda affärsmöjligheter för både små och stora företag. Det är en förändring som kommer att öka rörligheten för människor, varor och idéer, och göra vårt område mer attraktivt för både nuvarande och framtida invånare och investerare. 

I Södra Österbotten, Västerbotten och hela Kvarkenregionen måste den nuvarande geopolitiska situationen tas på allvar och ett område som stärker säkerheten och försörjningstryggheten måste byggas i denna del av Norden och Europa. Vi har möjlighet att skapa en miljö där människor kan leva och verka under de bästa möjliga förhållandena samt stärka vår roll i det nordiska samarbetet. 

Samarbetet i öst-väst ökar inte enbart säkerhetsläget för oss i denna region utan förbättrar även förutsättningarna inom energi, innovationer, kompetensförsörjning och livsmedelsförsörjning. Genom att satsa på att kraftigt förbättra infrastrukturen i regionen skapar vi nya möjligheter för att bygga starka, hållbara samhällen som drar nytta av varandras styrkor. Denna öppnar upp för kulturella och utbildningsmässiga utbyten, ökad turism och en förstärkning av de sociala band som definierar norra Norden. 

Att aktivt arbeta för att förstärka kopplingarna mellan Finland, Sverige och Norge i fredstid är att bygga för framtiden. Vi bör alla engagera oss i att förverkliga detta projekt, inte bara som en fysisk förbindelse, utan som en väg till en ljusare framtid för alla som lever och verkar i norra Norden.

Mikko Savola, riksdagsledamot i Finland, ordförande för Södra Österbottens förbunds landskapsfullmäktige och medlem i Kvarkenrådet EGTS styrelse
Rickard Carstedt, regionråd för regional utveckling i Västerbotten och Kvarkenrådet EGTS styrelseordförande

Både Rickard Carstedt och Mikko Savola deltog i invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel 2024 i januari under temat The New North, transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen. Foto: Patrick Trägårdh.