27 / 11 / 2017

Österbottnisk vitkål – närproducerad även i Västerbotten

Vitkål producerad i Österbotten har hittat sin väg över Kvarken till Västerbotten. Både odlaren Tony Granholm, Petsmo, och förädlaren Grönsaksfabriken AB med Magnus Conradzon i spetsen är mycket nöjda med samarbetet.

Vitkål producerad i Österbotten har hittat sin väg över Kvarken till Västerbotten. Både odlaren Tony Granholm, Petsmo, och förädlaren Grönsaksfabriken AB med Magnus Conradzon i spetsen är mycket nöjda med samarbetet. Transportsträckan är kort, och i Umeå kan man nu erbjuda kunderna om inte lokalt så åtminstone närproducerad, kvalitativ vitkål året runt.

Gronsaksfabriken Granholm 4
Tony Granholm odlar och säljer vitkål till Sverige via sitt företag Granholms Grönsaker Ab, med säte i Petsmo utanför Vasa. Han tog själv initiativ till samarbetet, som fungerat bra och utökas vartefter.

Samarbetet mellan Grönsaksfabriken och Granholm startade på gräsrotsnivå, varefter även E12 Atlantica Transport –projektet kopplades in på caset. Inom ramen för projektet genomförs olika pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i det gränsöverskridande transportsystemet mellan länderna.

– Vi har alltid försökt välja lokalproducerade råvaror i mån av möjlighet, och för ett år sedan fattade vi beslut om att fokusera betydligt mer på närproducerat, berättar Magnus Conradzon, VD på Grönsaksfabriken AB i Umeå. Beträffande vitkål är självförsörjningsgraden betydligt högre i Österbotten än på den här sidan Kvarken, och vi har tidigare importerat vitkål från Tyskland under vintersäsongen, och även fraktat en hel del från södra Sverige, varifrån avstånden är långa.

En helt ny värld öppnade sig för företaget då odlaren Tony Granholm från Petsmo i Österbotten på eget initiativ tog kontakt ifjol, för att se om det fanns intresse för den österbottniska kålen på svenska sidan – vilket det gjorde.
– I vår värld ligger Österbotten väldigt nära. Avståndet oss emellan är 100 km – tolv gånger mindre än till södra Sverige, och det finns dessutom luckor i den finska marknaden som vi i vår tur kan täcka upp med andra produkter. På så vis får vi ett varuflöde i båda riktningarna, vilket är jätteroligt, konstaterar Magnus.

Conradzon
Magnus Condradzon, VD på Grönsaksfabriken AB i Umeå, är glad över att kunna importera österbottnisk vitkål istället för tysk sådan.

– För oss är Österbotten väldigt nära, och vi siktar på att utöka importen med andra typer av grönsaker nu.

För Tony Granholms del har samarbetet med Grönsaksfabriken också skapat positiva effekter.
– Här i Österbotten har vi ett överskott på vitkål, vilket påverkar prisbilden. Genom att sälja till Sverige får vi ner överskottet och dessutom är fraktvägen till Umeå betydligt kortare än till södra Finland, förklarar Tony.
Efter några inledande transporter skrev de båda aktörerna året runt-kontrakt och varje vecka skickas nu omkring 1,5 ton vitkål från Petsmo till Umeå.
– Vi ligger på samma certifieringsnivå, så det enda problemet vi behövde lösa var förpackningarna, som man har strängare miljökrav på i Sverige, berättar Tony. Men när vi väl var igång fungerade allt klanderfritt och nu strävar vi till att utöka samarbetet med att förmedla även andra grönsaker från andra odlare här i Österbotten.

Gronsaksfabriken Granholm 6

Efterfrågan på vitkål är större än tillgången i Västerbotten, medan situationen är den omvända i Österbotten. I förhållande till kål importerad från Tyskland är den österbottniska kålen betydligt mer närproducerad.

Genom E12 Atlantica Transport-projektet har de båda företagarna arrangerat gemensamma möten med andra odlare för att rekognosera läget och marknaden, samt tillgång till nödvändiga nätverk. - Nu har vi lagt grunden, men det hela är egentligen bara i sin linda ännu, tror Magnus. Bredden på importen kommer att öka, och det ger oss stora vinster både med avseende på miljö och kvalitet. De österbottniska varorna är måhända inte ”lokalproducerade” i ordets rätta bemärkelse, men däremot nog närproducerade. Det viktigaste är inte vilken benämning som används, utan att man ger information om varifrån råvarorna kommer. Transparens är A och O, och odlingskulturen i Finland är mycket mer lik vår än exempelvis i Tyskland, tillägger Magnus.
Både han och Tony ser fram emot ett utökat samarbete och ett bredare utbyte av råvaror regionerna emellan.
– Språket är ytterligare en faktor som förenar, och hittills har allt fungerat perfekt, avslutar Tony.

Text: Anna Sand
Foto: Anna Sand samt Grönsaksfabriken Ab

 

Intrerreg-BA-SV-RGB.jpg

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)