21 / 06 / 2021

Platsbaserade berättelser

Företagare som har ett turistiskt syfte eller en turistisk anknytning: Nu är vi intresserade av just dig och din berättelse för att kunna sätta din plats eller produkt på kartan

Platsbaserade berättelser

Kvarkenrådet är delaktig i ett internationellt projekt ”StoryTagging” där vi vill fånga upp berättelser som har anknytning till vårt kultur- och naturarv.

Genom att lyfta fram våra berättelser hoppas vi locka besökare till den plats där berättelserna formats och där produkterna skapats. Berättelser från hela Kvarkenregionen kommer att lyftas fram. Kvarkenrådet fungerar som genomförare på den finska sidan och Region Västerbottens Turism på den svenska sidan.

Projektet har som övergripande mål att samla berättelser från Europas norra regioner till en digital karta. Nu är vi intresserade av just dig och din berättelse för att kunna sätta din plats eller produkt på kartan.

Anmäl ditt intresse att delta i projektet HÄR: https://forms.office.com/r/LAcH8d7ZTs
* Sista anmälningsdag 31.8.2021 kl. 16 EET*

Tillsammans fyller vi kartan med platser, berättelser och liv!

Projektet riktar sig på hösten till företagare som har ett turistiskt syfte eller en turistisk anknytning där företagarna vill skapa ett sammanhang där deras egna berättelser lyfts fram. Idag är konkurrensen rätt hårt och det gäller att kunna nå igenom bruset med sitt budskap till de önskade kundgrupperna. Att hitta, formulera och kommunicera sin egen unika historia och vinkel intresserar därför allt fler, dvs den historia som ingen annan har. Det kan handla om att koppla dagens verksamhet till platsen och det som skett där genom historien. Det kan även handla om allt ifrån verkliga personer till legender till naturkrafter. Och allt däriemellan.

Projektet StoryTagging strävar till att lyfta fram natur- och kulturarvet genom att söka fram och dokumentera olika berättelser och blåsa liv i dem – kanske till och med genom nya produkter. Kvarkenrådet EGTS är en av de i projektet delaktiga parter.