29 / 09 / 2020

Positiva ringar på vattnet av en fast Kvarkenförbindelse

Den nya utredningen om en fast förbindelse över Kvarken som presenterades under försommaren, har väckt stor uppmärksamhet. Männen bakom utredningen - Antti Talvitie och Esa Eranti - deltog i Wasa Future Festival för att presentera sina slutsatser och möttes av beröm och entusiasm.

Den nya utredningen om en fast förbindelse över Kvarken som presenterades under försommaren, har väckt stor uppmärksamhet. Männen bakom utredningen – Antti Talvitie och Esa Eranti – deltog i Wasa Future Festival för att presentera sina slutsatser och möttes av beröm och entusiasm.

Esa Eranti har varit involverade som specialist i flera miljardprojekt, bland annat Öresund Link. Han var chefsdesigner för Tahkoluoto offshore vindkraftspark och har 45 års erfarenhet av projektering, forskning och utveckling inom arktisk hydraulteknik och miljöfrågor.

Utredningen, som de själva initierat och finansierat, tar avstamp i de enligt Talvitie och Eranti ogynnsamma satsningarna som planeras i ett höghastighetståg mellan Helsingfors och Åbo/Tammerfors.
– Tågsatsningarna i samma prisklass som en fast förbindelse över Kvarken, men nyttan betydligt mindre i förhållande till kostnaderna, fastslår de.

Antti Talvitie har tillsammans med Esa Eranti gjort en oberoende utredning om en fast förbindelse över Kvarken. Utredningen har väckt stor uppmärksamhet och från Kvarkenrådets sida är man väldigt glada över det arbete som de gjort.

Eranti och Talvitie är bekanta sedan 1980-talet och redan då försökte de initiera en utredning om en fast Kvarkenförbindelse. För två år sedan lyckades de äntligen enas kring sin gemensamma vision. Talvitie har en bakgrund som direktör vid produktionsavdelningen på finska väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, som senior transport specialist vid Världsbanken och är en internationellt erkänd transportforskare och projektutvärderare med 50 års erfarenhet.
Han fanns med via videolink och lyfte bland annat fram vikten av inkomstskapande framom inkomstfördelning.
– En fast förbindelse över Kvarken skulle vara ett stort steg för det nordiska samarbetet, skapa välfärd, minska transportkostnaderna för industrin med betydande summor och ge många positiva kringeffekter. Någon allvarliga miljöpåverkan har man inte kunnat förutse av ett brobygge, även om just miljön ofta är det största motargumentet.

Eranti tog under sin presentation på Wasa Future Festival bland annat upp nyttan i förhållande till kostnaden för olika infrastruktursatsningar i Finland, och lyfte fram höghastighetståget mellan Helsingfors och Åbo/Tammerfors som en synnerligen dålig sådan.

Eranti, doktor i teknik och expert på arktisk hydraulteknik och miljöfrågor, visade med sin presentation av utredningen att tekniken för ett verkställande redan finns och är välbeprövad – rent tekniskt är det ”bara att börja bygga”.
– Tekniskt sett skulle förbindelsen kunna förverkligas på fem år med nuvarande marina konstruktionsteknik. I Bottenviken finns redan över 200 isbeständiga konstruktioner och byggnadsförhållandena är relativt goda. Vattendjupet är grunt, mestadels under 25 meter, och havsbotten har god bärighet. Dessutom är vågförhållandena gynnsamma för marin konstruktion, tillägger Eranti.
Kostnadsuppskattningen varierar mellan 3 och 5 Mrd euro, beroende på vilket ruttalternativ man väljer – en kostnad som han sätter i relation till höghastighetståget som beräknats kosta 3,5 Mrd euro.

– Satsningen skulle utan tvivel betala sig på 50 år, men förmodligen på ännu kortare tid än så, menar Eranti. Förbindelsen skulle inte enbart gynna Kvarkenregionen – kringeffekterna vore stora. Den öst-västliga trafiken ända från Ryssland till Norges Atlanthamnar skulle ha stor nytta av förbindelsen och utan en snabb markförbindelse söderut kommer den finska industrin alltid att lida av höga transportkostnader – nästan 75 procent av Finlands export går till Europa.

Någon konkurrenssituation med den nya färjan ser han inte heller att en fast förbindelse skulle utgöra.
– Tvärtom, den skulle göra både färjan och våra hamnar mer intressanta och stöda varandra.

Inverkan av byggandet på naturen skulle vara lokal och kortvarig, med främst grumlighet och buller som tillfällig effekt. Ser man till klimatutsläpp skulle projektet vara neutralt.
– Projektet skulle skapa arbete, inkomster och nya möjligheter för industrin – och ur trafikantens synvinkel skulle förbindelsen naturligtvis erbjuda en fantastisk upplevelse, tillägger Eranti.
Eranti och Talvitie påpekade att de är tacksamma över det intresse som deras utredning fått, medan riksdagsledamot Joakim Strand i sin tur framhöll sin tacksamhet över deras arbete.
– Det är fantastiskt att höra någon prata om värdeskapande istället för om resursfördelning, och det är ett imponerande arbete Eranti och Talvitie har gjort. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete med dem, säger Strand.

Samarbetet har redan etablerats under sommarens gång och frågan om förbindelsen diskuteras redan i flera forum – bland annat Kvarkenrådets styrelse.
– Allt vi arbetar med ingår i en större helhet – det gäller såväl batterifabriker som omstruktureringen av Kvarkenrådet från en förening till ett EGTS, förklarar Strand. Det handlar om ett maratonlopp, men rent ekonomiskt är en fast förbindelse över Kvarken ingen omöjlighet. Det handlar om mindre summa än Finlands senaste tilläggsbudget – för att sätta det hela i perspektiv, avslutar Strand.

Eventet livestreamades på Youtube.

Eranti har låtit ta fram en animation om den moderna byggtekniken som kunde tillämpas i Kvarken: https://youtu.be/6F85hKGozXY

Talvities presentation https://vimeo.com/454883029, password: road

Text: Anna Sand / bySand
Foto: Anna Sand / bySand samt privat bild (Talvitie)