TA REDA PÅ MER

Pressrum

Välkommen till Kvarkenrådets Pressrum där vi listar våra senaste pressmeddelanden. Är du journalist eller representerar media finns här uppgifter till våra presskontakter.  

Våra

Pressmeddelanden

Filtrera på ämne
Rensa filter
Framtidens Norden i Nato

Framtidens Norden i Nato

Både Jens Stoltenberg och den norska försvarskommissionen framhäver behovet av förbättrade öst-västliga transportvägar i de nordiska länderna. Vi anser det viktigt att inkludera ett nordiskt perspektiv i debatten om nationella transportplaner.

Till pressmeddelande
Goda nyheter för samarbete i Kvarkenregionen – Finska regeringsprogrammet innehåller flertalet positiva signaler för Kvarkenrådet med samarbetspartners

Goda nyheter för samarbete i Kvarkenregionen – Finska regeringsprogrammet innehåller flertalet positiva signaler för Kvarkenrådet med samarbetspartners

Den nya finska regeringen, bestående av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna, presenterade i fredags en omfattande regeringsförklaring. Programmet för 2023–2027, med titeln ”Ett starkt och engagerat Finland” är 259 sidor långt och levererar många positiva delar som berör tydligt Kvarkenregionen och nordiskt samarbete.

Till pressmeddelande
Kvarkenrådet EGTS med partnerskap fick finansiering för ytterligare två nya projekt

Kvarkenrådet EGTS med partnerskap fick finansiering för ytterligare två nya projekt

EU-programmet Interreg Aurora har beviljat finansiering för två nya projekt som berör bland annat hållbart flygande, FAIR 2 och New North.

Till pressmeddelande
Kvarkenrådets första strategi som en Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete

Kvarkenrådets första strategi som en Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete

Kvarkenrådet EGTS medlemmar har godkänt en ny och helt omarbetad strategi för Kvarkensamarbete med sikte på 2030 på grupperingens årsmöte 26 maj 2023.

Till pressmeddelande
Workshop on cross-border cooperation in the Nordic Battery Belt

Workshop on cross-border cooperation in the Nordic Battery Belt

As a part of the Nordic Battery Belt – Feasibility study, a workshop was held in Umeå to lay the foundation for continued cross-border cooperation in the Nordic Battery Belt region.

Till pressmeddelande
Innovationer, hållbara energilösningar och gränsöverskridande samarbete i det nya Bothnia Green Energy-projektet

Innovationer, hållbara energilösningar och gränsöverskridande samarbete i det nya Bothnia Green Energy-projektet

Det treåriga Interreg Aurora projektet Bothnia Green Energy startade vid årsskiftet. Projektet ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. Regionens energibolag är involverade i projektet.

Till pressmeddelande
Nytt gränsöverskridande samarbete ska lyfta kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken – Kustnära upplevelser året om, med hållbarhet i fokus

Nytt gränsöverskridande samarbete ska lyfta kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken – Kustnära upplevelser året om, med hållbarhet i fokus

Projektet Bothnian Coastal Route ska öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning. Genom projektet vill man öka anledningarna till att besöka destinationerna längs med rutten för att upptäcka deras rika produktutbud och samtidigt skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt. Partnerskapet tog emot beskedet om beviljad finansiering av det nya turismprojektet med stor glädje.

Till pressmeddelande
De första Interreg Aurora-projekten godkändes – Kvarkenrådet och dess partners fick finansiering för tre nya projekt

De första Interreg Aurora-projekten godkändes – Kvarkenrådet och dess partners fick finansiering för tre nya projekt

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten för finansieringsperioden 2021-2027. De två styrkommittéerna för delområde Sápmi och delområde Aurora träffades den 22–23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Styrkommittéerna godkände 27 projekt i den första ansökningsomgången, och mer än 21 miljoner euro fördelades.

Till pressmeddelande
Rapport: Lärdomar från färjesektorn när elflyg så småningom tas i bruk i Norge

Rapport: Lärdomar från färjesektorn när elflyg så småningom tas i bruk i Norge

En ny rapport från forskare vid Handelshögskolan vid Nord universitet har undersökt hur norsk färjeverksamhet har elektrifierats och vad flygtrafiken kan lära sig av färjesektorn.

Till pressmeddelande
FAIR-projektet har kartlagt vad som krävs för att bli en tidig implementerare av elflyg

FAIR-projektet har kartlagt vad som krävs för att bli en tidig implementerare av elflyg

Elflygsprojektet FAIR är på slutrakan – slutkonferensen pågår och slutrapporten, som beskriver hur regionen ska gå till väga för att möjliggöra regionala elflyg, kan nu läsas i sin helhet.

Till pressmeddelande
Hamnarna och lokala leveranskedjor behöver utvecklas för att leva upp till kommande behov

Hamnarna och lokala leveranskedjor behöver utvecklas för att leva upp till kommande behov

Den pågående utvecklingen inom batteriindustrin i norra Finland, Sverige och Norge har blivit en central del av den regionala utvecklingen de senaste åren. Flera nya produktionsanläggningar i olika delar av batterivärdekedjan etableras, inte minst i städerna Vasa, Karleby, Skellefteå och Mo i Rana – det nordiska batteribältet. Den framväxande batteriindustrin medför efterfrågan på grön energi och kompetent arbetskraft, men den kommer också att kräva kostnadseffektiva och hållbara transporter.

Till pressmeddelande
Årsmöte och nya medlemmar!

Årsmöte och nya medlemmar!

Antalet medlemmar och intresset för medlemskap har ökat under Kvarkenrådets första verksamhetsår som EGTS

Till pressmeddelande
Kvarkenfest publicerar fem nya artister – One Desire Philharmonic Rock Orchestra på Elisa Stadion i Vasa 18.6.2022

Kvarkenfest publicerar fem nya artister – One Desire Philharmonic Rock Orchestra på Elisa Stadion i Vasa 18.6.2022

Kvarkenfest 18.6.2022 har tidigare publicerat huvudartisterna Tove Styrke (swe), BESS (fi), Lisa Miskovsky (swe), Elonkerjuu (fi) och KAJ (fi). Nu kompletteras artistlistan med One Desire Philharmonic Rock Orchestra. Samtidigt publiceras att sammansättningen Kvarken Allstars kompletteras med Johan Becker, Malin Jonsson och Fredrik Furu. Även DJ FANNY annonseras som underhållare under Kvarkenfest på Elisa Stadion.

Till pressmeddelande
Tove Styrke, BESS, Lisa Miskovsky och Elonkerjuu uppträder på Kvarkenfest

Tove Styrke, BESS, Lisa Miskovsky och Elonkerjuu uppträder på Kvarkenfest

Umeås popdrottning Tove Styrke, Melodifestival-aktuella Lisa Miskovsky, UMK-deltagaren BESS och finska Österbottens stolthet Elonkerjuu är några av de nya artistsläppen till sommarens Kvarkenfest på Elisa Stadion i Vasa 18.6. Sedan tidigare är bl.a. humorgruppen KAJ, Sveriges första Idol-vinnare Daniel Lindström och Österbottens första Voice of Finland-vinnare Antti Railio klara för festivalen.

Till pressmeddelande
Kvarkenrådet förstärks med nya anställningar i Umeå och Vasa

Kvarkenrådet förstärks med nya anställningar i Umeå och Vasa

Vi önskar både Ida-Maria och Veronica välkommen i arbetsgemenskapen och är glada över nya samarbetsformer med Föreningen Norden Västerbotten!

Till pressmeddelande
Spring in på festival!

Spring in på festival!

Kvarkenrådet fyller 50 år och firar med en stor Kvarkenfest på Elisa Stadion i Vasa lö 18.6.2022

Till pressmeddelande
Kvarkenrådet medverkar i Wasa Future Festival 11–14.8!

Kvarkenrådet medverkar i Wasa Future Festival 11–14.8!

Lördagen 14 augusti kl. 10.30-14.15 står Kvarkenrådet som arrangör i helheten Wasa Future Festival

Till pressmeddelande
Snabb teknikutveckling möjliggör regionala elflygslinjer inom 5–10 år

Snabb teknikutveckling möjliggör regionala elflygslinjer inom 5–10 år

Projektet FAIR utreder eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen och har publicerat en unik sammanställning över den tekniska utvecklingen inom elflygsindustrin. Rapporten beskriver befintliga och framtida flygplansmodeller som drivs av batterier eller bränsleceller, gällande regelverk och behovet av ny flygplatsinfrastruktur.

Till pressmeddelande
Framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

Framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

Rapporten, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, som FAIR-projektet beställt av WSP är färdig.

Till pressmeddelande
Kvarkenrådet EGTS valde nya ordföranden

Kvarkenrådet EGTS valde nya ordföranden

Kvarkenrådet EGTS första årsmöte hölls i slutet av maj 2021. På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden och ordförande och viceordföranden valdes. Presidiet utökades från Kvarkenrådets föreningstider från två till fyra med en ordförande och 3 viceordförande.

Till pressmeddelande
Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt

Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna

Till pressmeddelande
Kvarkenrådet är nu det första nordiska EGTS-området

Kvarkenrådet är nu det första nordiska EGTS-området

EU:s officiella tidning Official Journal of the European Union har idag publicerat förändringen. Därmed kan vi nu erbjuda regionen en ännu mer intressant samarbetspartner ur alla perspektiv!

Till pressmeddelande
Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finland och Sverige har formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Till pressmeddelande
Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Våren 2018 fattades det historiska beslutet att ombilda föreningen Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan.

Till pressmeddelande
Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Kvarkenrådet har under många år jobbat operativt med att integrera Kvarkenregionen inom alla sektorer. För att det skall lyckas krävs fungerande förbindelser.

Till pressmeddelande
FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation.

Till pressmeddelande
Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Det gränsregionala samarbetsorganet Kvarkenrådet höll sitt styrelsemöte i Vasa den 17.2.2020. Kvarkenrådet är Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan och omfattar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, alla tre Österbottniska landskap samt Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad stad.

Till pressmeddelande
Intensiva diskussioner om modell för långsiktigt, gränsöverskridande samarbete i framtiden

Intensiva diskussioner om modell för långsiktigt, gränsöverskridande samarbete i framtiden

Den 25–26 oktober samlades ett sextiotal norska, svenska och finländska politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från kommuner längs E12-korridoren, för att delta i Nordligt Forums två dagars workshop i Vasa

Till pressmeddelande
Livlig diskussion om ny samverkansform redan första dagen

Livlig diskussion om ny samverkansform redan första dagen

Nordligt Forums första workshopdag är över. Diskussionen mellan finländska, svenska och norska politiker, tjänstemän och sakkunniga som verkar längs E12-stråket var livlig.

Till pressmeddelande
Världsarvet smakar bra

Världsarvet smakar bra

I höst får matälskare uppleva unika smaker från Världsarvet ombord på Wasaline. Den prisbelönta kocken Michael Björklund har valts som matkreatör för att skapa en fyra rätters världsarvsmeny som serveras ombord på Wasaline i höst.

Till pressmeddelande
Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Kvarkenprojektet Midway Alignment nådde en viktig milstolpe iom att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.

Till pressmeddelande

Materialbank

I vår materialbank finner du samlat material för Kvarkenrådet i form av högupplösta bilder, årsberättelser, nyhetsbrev och grafiska anvisningar.

Bilder och material

Kontaktpersoner

Johanna Häggman

Johanna Häggman

Kommunikationschef johanna.haggman@kvarken.org +358 50 309 2960