Projects

News

  • 24.06.2019
    Join the celebration 8/8/2019!
  • 19.06.2019
    The results will be used in the planning of the knowledge-enhancing efforts in order to contribute to the development of the digitalization of the companies, the tourism industry and the Kvarken region.
  • 19.06.2019
    Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan. Projektet har haft en avgörande roll i fråga om den nya färjan för trafiken över Kvarken, men förväntningarna överträffades då man redan i god tid innan projketslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.
News archive