Completed projects

MABA

NOSTRA

SELLING

Nordic Logistic Corridor

World Heritage Ambassadors

Kvarken Short Cut System

Världsarv i Samverkan 63° Nord 2008-2011

Vindkraft i Kvarken 2009

 

Projects 1980-2007: 

Inlandsturism Ähtäri-Lycksele 2000

Räddningshelikopter i Kvarken 2000

Gränslös dans 1999-2000

Kvarkens guld 1999

Nya Kvarkenflyget 1999

Fast förbindelse över Kvarken 1999

Kommunikationsvision Kvarken-MittSkandia 1999

Gastro Botnia (Läckerheter från Kvarken) 1998-2000

Botnia Turism 1999-2000

Samordnad miljö-övervakning i Kvarkenregionen

Business Contact Botnia 1998

Framtida färjetrafik över Kvarken 1998-2000

Nyckeln till en levande kustbygd 1997-1999

Transportlänk Kvarken 1997-1998

Skolspråk över Kvarken 1997-1999

Mediakultur över Kvarken

Kvarkenbär 1996-1998

Kvarkenturism 1996-1998

Destination Botnia 1996-1998

2000-talets Kvarkenfärja 1996

Energi i kretslopp 1995-1999

Kvarkenströmming 1995-1998

Fortsatt färjetrafik över Kvarken 1996-1997

Grannskapsturism 1995-1997

Botnia Innovation 1995-1997

Kustbygd i utveckling 1995-1997

Regionspecifika bär 1994-1997

Ung tvärkultur 1994-1996

Grön bro över Kvarken 1994-1998

Trä och framtiden 1994-1995

Skolspråkssamarbete 1993-1996

Kvarkenkommunikationer 1993-1996

Projekt Botnia 1993-1996

Musik vid Kvarken 1993-1995

Räddningstjänst 1993-1995

Kontinuerlig monitoring av Bottenviken 1993-1995

Frihandel med livsmedel över Kvarken 1993-1994

Rehabiliteringssamverkan 1993

Energigräs rörflen 1992-1995

Granskogens hälsotillstånd i Kvarkenregionen 1992-1994

Kommunikationsvision Kvarken 1991-1994

Sura skärgårdssjöar 1991-1993

Levande kustbygd 1991-1993

Nittiotalets livsmedel 1991-1993

Infopool 1991-1992

Regional utveckling och integration 1990-1992

Kammarorkester Bothnia 1990-1992

Grannlandsbilden i skolan 1989-1992

Sjöhistorisk turism 1989-1991

Kvarkenflyget 1989-1991

Rationell fastighetshantering 1989-1991

Jobb över gränserna 1989-1991

Bottenviksmiljö 1989-1991

Kvarkenlax 1988-1990

Specialmässervice 1988-1990

Mat som hantverk 1988-1990

AVV-projektet (Alajärvi-Vilhelmina-Vetil) 1988-1990

Östhandelssamverkan 1988-1990

Hamnar i norr 1988-1989

Nordklass 1988-1989

Landhöjning/Kulturturism 1987-1989

Näringslivsdata 1987-1989

Gränskommunal REK-PLAN (Korsholm-Umeå) 1987-1989

Inlandsturism Lycksele-Ähtäri 1986-1988

Kommunalt ADB-samarbete Finn-KAR 1986-1988

Telesamarbete över Kvarken 1986-1988

Fler kvinnor som företagare 1986-1988

Specialistsjukvårdssamarbete 1986-1987

Lågsäsongturism 1985-1987

90-talets hantverk/hemslöjd 1985-1987

Ny teknik 1985-1987

Kvarkenfisk 1984-1987

Havslaxodling 1983-1986

Tomatodling 1983-1986

Kaskö småbåtsgästhamn 1983

Vasa-sopor till Umeå 1982

Småbåtssjökort 1981-1983

Energi - Inhemska bränslen 1981-1983

Finl. stud. Umeå universitet 1980-1982

Arb.markn. - Studievägledning