Gastro så in i Norden

Gastro Så in i Norden förväntades skapa förutsättningar för ett nytt projekt att genomföras i programmet Botnia-Atlantica.

Redan före egentlig projektstart inleddes en diskussion kring måltidens betydelse för turistnäringen i Kvarkenregionen. Efter projektstart har elva seminarier om gränsregionalt måltidssamarbete arrangerats. Seminarierna har lett fram till ett gemensamt förslag – Res & Ät.

För att stärka den regionala turistnäringen vill Res & Ät utveckla måltiden till att bli en viktig del- eller spetsprodukt i regionens turistutbud med målsättningen att gästen ska få en maximal måltidsupplevelse i samband med besöket i Kvarkenregionen. Projektet ska bygga vidare på att gentemot gästen förstärka innehållet i varumärket Gastro Botnia.

Ett led i att hålla liv i varumärket Gastro Botnia var projektets medverkan i en resa för svenska matjournalister. En del av Gastro Botnias restauranger har kvalitetstestats under sommaren. Alla restauranger klarade testningen och resultatet visar att de restauranger som klarat sig bäst i testet på ett lysande sätt representerar det bästa vår region har att erbjuda i restaurangväg.

Motivet till att starta upp projektet Gastro så in i Norden var att utforska hur trenderna på världens restauranghimmel kan omsättas till Kvarkenregionens förhållanden. Målet var att i ett förprojekt utreda regionens förutsättningar med utgångspunkt i förslaget till program för Ny nordisk. Projektet skulle även följa upp kvaliteten av varumärket Gastro Botnia. Projektet har inte funnit anledning att ändra målformuleringen.

Syftet med projektet var att förmedla och stärka nordisk och internationell förståelse för utveckling av Kvarkenspecifik mat och matkultur. Utvecklande och nyttjande av Kvarkenregionens mat och matkultur är grundelementet i ett framtida gränsregionalt turistprojekt – Res & Ät.

Närmare info: Kvarkenrådet tfn +358 (0)6 319 5500