Gränslös styrka

Kvarkenrådets projekt Gränslös styrka (2007) har haft som mål att inventera, analysera och beskriva sammanhang där gränsregionalt samarbete i Kvarkenregionen ger mervärde och grund för lansering av turistiska spetsprodukter på tredje marknad.

En genomgång av regionens utbud visar att havsnära produkter har betydligt lägre lansering än andra. Generellt profileras natur, evenemang, fjäll och stadsutbud betydligt starkare. Med utgångspunkt i att HAVET är gränsregionens förenande faktor har turistiska produkter som på ett eller annat sätt härleds till havet stor potential att utvecklas.

Gränslös styrka har genomfört en processen, som visar på möjligheter till gränsregionalt turistarbete i framtiden. Arbetet har fått namnet VISIT KVARKEN. Visit Kvarken vill vara ett gränsregionalt turistprojekt, som utgår från Kvarkenområdets kustdestinationer; Umeå, Vasa, Skellefteå, Örnsköldsvik, Karleby, Jakobstad och Kristinestad.

Motivet för projektet Gränslös styrka var att utgående från projektet Botnia Tours erfarenheter bygga vidare och visa på gränsregionala fördelar. Den gränsregionala dimensionen har i projektet beskrivits som Mervärdet i att två länder - flera destinationer verkar tillsammans. På utlandsmarknader ligger mervärdet i att samtidigt få tillgång till två länder. Mervärdet kan också registreras som ökat genomslag på nya marknader.

Projektet GRÄNSLÖS STYRKA´s mål var att inventera, analysera och beskriva sammanhang där gränsregionalt samarbete ger grunden för lansering av spetsprodukter på tredje marknad. Projektet har inte funnit anledning att ändra målformuleringen.

Syftet med projektet var att peka på ett turistiskt system i Kvarkenregionen som är tillgängligt, intressant och funktionellt. Kvarkenregionens turistiska system är ett av grundelementen i ett framtida gränsregionalt turistprojekt - VISIT KVARKEN.