Kvarkenrådets kommunikationsgrupp

Kvarkenrådet har tillsatt en kommunikationsgrupp som har till uppgift att främja Kvarkentrafiken genom att initiera projekt, intressebevakning och koordingering.

Gruppens medlemmar är:

Olav Jern

Olav Jern, ordförande

Österbottens förbund
olav.jern@obotnia.fi

Christina Knookala

Christina Knookala, sekreterare

Kvarkenrådet
christina.knookala@kvarken.org

Bengt Jansson

Bengt Jansson
Österbottens handelskammare
bengt.jansson@ostro.chamber.fi

Pekka Haapanen

Pekka Haapanen

Vasaregionens utvecklingsbolag
pekka.haapanen@vasek.fi
 

Tomas Sikstrom

Tomas Sikström
Umeå kommun
tomas.sikstrom@umea.se
 

Jan Bergmark

Jan Bergmark
Västerbottens handelskammare
jan.bergmark@ac.cc.se

Hamid Zarghampour
Region Norr
hamid.zarghampour@vv.se

Mårten Edberg
Regionförbundet Västerbotten
marten.edberg@regionvasterbotten.se

Seppo Rinta-Hoiska
Södra Österbottens förbund
seppo.rinta-hoiska@etela-pohjanmaa.fi

Anders Östergård
Vasa vägdistrikt