Nyheter

 • 20.05.2020

  FAIR - Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

  Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Finansieringen har beviljats av Interreg Botnia-Atlantica - programmet.
  Läs mera

 • 07.04.2020

  FAIR - Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt

  Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken. Förstudien har nu utmynnat i en finansieringsansökan för ett tvåårigt projekt gällande elflyg – FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation)
  Läs mera

 • 07.04.2020

  Ett helt nytt transportslag med stor betydelse för regionen - och för hela Norden

  - Ett helt nytt transportslag – som en buss med vingar, beskriver Maria Fiskerud, senior projektledare vid RISE, Research Institutes of Sweden, elflygens roll i Norden inom en nära framtid.
  Läs mera

 • 07.04.2020

  Elflyg redan nu en realistisk lösning för inrikesflyget

  - För två år sedan fanns inte ens den här diskussionen – nu är det helt plötsligt en realistisk lösning, inleder Hampus Alfredsson, forskare på enheten för elektromobilitet på RISE, Research Institutes of Sweden.
  Läs mera

 • 06.04.2020

  Direktörens hälsning

  Nutid och framtidsutsikter – I omställningens tid
  Läs mera

 • 24.02.2020

  Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

  Kvarkenrådet har erfarit att det finns ambitioner på att i nästa programperiod lägga ned programgeografierna Interreg Nord och Interreg Botnia- Atlantica och att Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Nord föreslås slås samman till en stor programgeografi. Kvarkenrådets styrelse och dess medlemmar motsätter sig kraftfullt en sådan radikal och oändamålsenlig förändring av programgeografierna i norra Sverige, Finland och Norge.
  Läs mera

 • 30.01.2020

  Uttalande om transport i Norden

  De nordiska gränskommittéerna som var samlade på Nordens Hus i Köpenhamn 28–29 januari 2020 sluter sig till Nordiska Rådets rekommendation om ett ministerråd för nordiskt transportsamarbete
  Läs mera

 • 30.01.2020

  Regionens aktörer förbereder sig för eldrivna flyg

  Kvarkenrådet har tillsammans i ett brett partnerskap lämnat in en finansieringsansökan för att genomföra ett två-årigt projekt gällande eldrivna flyg.
  Läs mera

 • 18.12.2019

  Direktörens hälsning

  Inspirerad av mötet med Finska riksdagens framtidsgrupp i slutet av november, kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Arbetet som görs i Kvarkenregionen skapar givande, intressanta diskussionen, och det är inspirerande att få bidra till och ta del av dessa.
  Läs mera

 • 09.09.2019

  Nytt flaggskeppsprojekt tas fram i Kvarkenregionen

  MÖJLIGHETER FÖR ELFLYG UTREDS
  Läs mera

 • 24.06.2019

  Festival och firande av nya EGTS

  Fira med oss 8.8.2019!
  Läs mera

 • 19.06.2019

  Konkreta resultat och väl underbyggda underlag

  Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan. Projektet har haft en avgörande roll i fråga om den nya färjan för trafiken över Kvarken, men förväntningarna överträffades då man redan i god tid innan projketslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10