20.05.2019

Ett viktigt steg mot förnyad organisation – Det första helnordiska EGTS-området i Europa

Årsmötet gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS området i Europa blir därmed verklighet!

Målsättningen är att nya organisationen inleder sin verksamhet 1.1.2020 och att Kvarkenrådet r.f:s verksamhet upphör att gälla 31.12.2019.

DF3CA7AD B998 45A9 8B04 FB6E4EA8AB242EE2E6F8 D3B5 4C28 9979 8583B2F195D1

Gå till "Nyheter"