NLC Conference

NLC Conference 23.5.2013, ombord på MS Wasa Express

Botnia-Atlantica projektet Nordic Logistic Corridor Cooperation ordnade NLC Conference ombord på MS Wasa Express 23 maj 2013. Temat för konferensen var transittrafik i Nordeuropa samt samverkan mellan offentliga sektorn och näringslivet.

Program

Artikel om NLC Conference

Lennart UllaMaj3  fipro Kopia2  Oldenburg2
Ulla-Maj Wideroos och Lennart Holmlund          Kirsi-Maarit Poljatsjenko      Kansliråd Magnus Oldenburg

 

Presentationer:

Magnus Oldenburg, Näringsdepartementet

Kirsi-Maarit Poljatsjenko, FINPRO

Oddgeir Danielsen, NDPTL

Henrik Wilhelms, Wärtsilä Ship Power

Camilla Granberg, Schenker

Wiktor Szydarowski, TransGovernance

Susanna Slotte-Kock och Isabella Forsgren, Kvarken Multimodal Link

Katarina Lundström, NLC Corridor