Världsarv i samverkan 2007

”Världsarv i samverkan” -projektets vision var att inarbeta ett gediget och integrerat samarbete mellan världsarven och att invånarna ska delta och påverka det gränsregionala världarvets utveckling

Målet med VIS-projektet är att skapa en stabil grund för det fortsatta samarbetet och synliggöra vårt gemensamma världsarvet på alla nivåer regionalt, nationellt och internationellt.

Aktivitet 1 Mötesplats för VIS-Världsarv i samverkan

Målet var att hitta gemensamma värden och gemensam mötesplats och struktur för framtida samverkan på olika nivåer

Genomförda åtgärder

Projektet inledde med ett erfarenhetsutbyte i Örnsköldsvik i slutet av mars, där nuläget presenterades – vad har gjorts, vilka olika projekt och verksamhet är pågång. Hur är förvaltningen uppbyggd i Finland respektive Sverige, vem ansvarar för olika frågor. Tjänstemän fick bekanta sig med personer med samma uppgifter i andra landet.

Höga kusten har under våren/försommaren färdigtställt Naturum Höga kusten vid foten av Skuleberget. Under veckan före midsommaren arrangerades program och invigningen av det nya naturrummet. Projektet arrangerade en resa för en delegation av tjänstemän och politiker till höga kusten med vandring i Skuleskogen nationalpark, besök på Bondens fyr, Mannaminne samt vandring vid Norrfällsviken. Detta för att ge bredare kunskap om besöksmålen i Höga kusten samt för att visa på arbetssätt med entréer och iordningställande av leder samt baskunskap om geologin och naturfenomenen i Höga kusten som gjort det till världsarv.

Kvarkens skärgård invigdes den 8 september med pompa och ståt med en seminarium i Academill samt invignings ceremoni i Svedjehamn där president Martti Ahtisaari öppnade grinden till Kvarkens världsarv. Projektet arrangerade en resa för politiker och tjänstemän från Höga kusten så att de kunde delta i programmet. Under invigningsdagen hade de möjlighet att bekanta sig med världsarvets hjärta – vandringsleden Bodvattnet runt, rundtur med båt längs slalomrutten och äta fisksoppa tillsammans med de 700 som befann sig i Svedjehamn under invigningen.

I september arrangerade projektet det årliga nordiska världsarvsmötet tillsammans med Kvarken konferensen. Kvarken konferensen arrangeras vartannat år i Kvarkenrådets regi med olika teman och denna gång var bärkraftighet i världsarvet temat. Regionala aktörer från Kvarkenregionen fick möjlighet att träffa representanter från de nordiska världsarven. Konferensen inleddes med utflykter på tisdag – föreläsningar onsdag och torsdag samt utflykter på fredag.

Företagarträff 23-24 september 2007
Företagare aktiva inom Feniks projektet åkte på en rundresa till Höga kusten för att dels lära känna området men också för att skapa kontakter till svenska företagare i

Företagarträff 7-8 november 2007
Rundtur och workshop. Totala antalet 25, 6 från Sverige.

Resultat:

Nätverk mellan tjänstemän på myndigheter och kommuner i Kvarkens skärgård och Höga kusten, samt politiker inom kommuner har uppkommit. Man har fått ögonen för det gemensam arvet och man har tagit första steget mot ökad kunskap om varandras områden.

Ett första steg till samverkan och utbyte mellan företagare inom regionen har tagits. Erfarenheter har utbytts.

Aktivitet 2 Så ett världsarvsfrö

Målet var att utarbeta förslag till elevutbytesverksamhet och skolningspaket för ungdomar anpassat för Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Samtidigt får pedagogerna fördjupade kunskaper om världsarven genom föreläsningar och studieresor i båda områdena.

Genomförda åtgärder:

Träff mellan naturpedagoger/naturskolor den 25 april 2007 på Arken i Örnsköldsvik. En workshop på 3 timmar hölls för att få fram vad man kan göra gränsregionalt.
Northern periphery projektet NEST- arrangerade en världsarvsdag vid Skuleberget den 16 augusti i det nya naturummet Höga kusten. Dagen bestod av många olika föreläsningar och delprojektet så ett världarvsfrö erbjöd de pedagogerna från Höga kusten att delta i 3 föreläsningar under förmiddagen och på eftermiddagen arrangerades en workshop för att gå djupare in i gemensamma teman inom skolvärlden. Antalet deltagare: 8 Finland/8 Sverige
Unescorådet har tagit fram utbildningsmaterialet ”Världsarv i unga händer”. Eftersom det inte finns något tillgängligt undervisningsmaterial på Finska sidan så engagerade projektet Kerstin Lundeman från Unescorådet i Stockholm till att hålla en föreläsning om hur man kan ta i världsarvet i undervisningen. Projektet bjöd in alla stadiers lärare, dagvårdspersonal, studenter och övriga intresserade av världsarvspedagogik till tisdagen 18.9 vid Academill i Vasa. 35 deltagare
23-24 oktober pedagogbesök från Sverige i Kvarkens skärgårds skolor. Programmet bestod av besök på 4 skolor och på terranova samt en workshop med temat läromedel med målet : Uppgöra innehållsförteckning till läromedlet ”Vårt världsnaturarv”. Deltagare: 8 Höga kusten 8 Kvarkens skärgård

Resultat:

Nätverk mellan pedagoger
Förslag på samverkansformer
Förslag på gemensamma läromedel

Aktivitet 3 Se och upplev det gemensamma världsarvet

Målet var att under projekttiden påbörja gemensamma informationsinsatser och integrerad planering inom förvaltningen samt uppdatera världsarvens internetsidor med information om båda områdena

Genomförda åtgärder:

Införskaffning av 60 respektive 70 höstbilder med alla rättigheter från Kvarkens skärgård och Höga kusten