Världsarv i samverkan 63 grader Nord

Projektet "Världsarv i samverkan - 63 grader Nord" har avslutats 31.8.2011.


Kvarkenrådet har initerat projektet
"Världsarv i samverkan - 63 grader Nord",
vilket är ett samarbetsprojekt mellan Kvarkens skärgård i Finland och Höga kusten i Sverige. Finansiering till projektet har beviljats från EU-programmet Botnia-Atlantica.

PROJEKTBESKRIVNING: Världsarv i samverkan 63 grader Nord

Varldsarv i samverkan1Varldsarv i samverkan2

 

 

 

 

Projektet består av 2 teman:

TEMA 1. Kunskapsspridning om världsarvets värden

Aktivitet 1. Samordning av världsarvets förvaltning och informationsinsatser mellan Västernorrland och Österbotten.
Aktivitet 1 har som mål att göra en gemensam gränsregionalinformationsstrategi utgående från förvaltnings-planerna, kvalitativ och kvantitativ besökaruppföljning och erfarenhetsutbyte kring förvaltningsfrågor.

Aktivitet 2. Gemensamma informationsinsatser
Aktiviteten har som mål att skapa en bred gedigen informationsgrund anpassad till olika grupper i samhället.

Aktivitet 3. Erfarenhetsutbyten – mötesplats/studiebesök. Aktivitet 3 har som mål att ge personer/myndigheter/organisationer som har samma uppgifter i arvet i Finland/Sverige möjlighet att träffas och utbyta erfarenhet, samt besöka nordiska världsarv

TEMA 2 Pedagogik

Aktivitet 1. Erfarenhetsutbyte och fortbildning. Aktiviteten har som mål att förmedla verktyg och arbetsmodeller till pedagoger verksamma i området.

Aktivitet 2. Utbildningsmaterial.
Aktiviteten har som mål att skapa ett tvärvetenskapligt läromedel med grunden i världsarvet samt en mapp med utomhus övningar och aktiviteter. Väcka intresset och förståelsen för andra delen av världsarv för att bidra till känsla för vårt världsarv samt kvalitetssäkra utomhusklassrum inom världsarvet.

Botnia Atlantica