TEMA 2. VI HAR LEGAT UNDER SAMMA IS - ISTID

FAKTABLAD

Maximal utbredning av inlandsisarnar under senaste nedisningen (Istid_fakta_I1)
Isens utbredning i Nordeuropa (Istid_fakta_I2)
Temperaturen under seanste istiden (Istid_fakta_I3)
Lite fakta om istider(Istid_fakta_I4)
Varför blir det istider? (Istid_fakta_I5)
Hur byggs inlandsisar upp? (Istid_fakta_I6)
Isräfflor (Istid_fakta_I7)
Rullstensåsar(Istid_fakta_I8)
Isälvsdeltan och dödisgropar (Istid_fakta_I9)
Drumliner (Istid_fakta_I10)
Ribbed-moräner (Istid_fakta_I11)
De Geer -moräner - tvättbädesmoräner(Istid_fakta_I12)
Flyttblock (Istid_fakta_I13)
Mammutstäppen (Istid_fakta_I14)
Mammutjägarna (Istid_fakta_I15)

ELEVUPPGIFTER

Istider & forntider (Istid_elev_uppdrag_I1)
Inlandsiarnas tillväxt och avsmältning(Istid_elev_uppdrag_I3)
Isräfflor (Istid_elev_uppdrag_I4)
Rullstensåsar och isälvsdeltan (Istid_elev_uppdrag_I6)
Moränformationer(Istid_elev_uppdrag_I8)
Flyttblock (Istid_elev_uppdrag_I9)

LÄRARHANDLEDNING

Istider & forntider (Istid_lärare_uppdrag_I1)
Inlandsiarnas tillväxt och avsmältning (Istid_lärare_uppdrag_I3)
Isräfflor(Istid_lärare_uppdrag_I4)
Rullstensåsar och isälvsdeltan(Istid_lärare_uppdrag_I6)
Moränformationer(Istid_lärare_uppdrag_I8)
Flyttblock (Istid_lärare_uppdrag_I9)
Övriga studier av flyttblock(Istid_lärare_uppdrag_I10)

BA logo EU