TEMA 3. VI HÖJER OSS EN SMULA - LANDHÖJNING

FAKTABLAD

Landhöjningen (Landhöjning_fakta_L1)
Östersjöns utveckling (Landhöjning_fakta_L2)
Klimat och vegetationsutveckling (Landhöjning_fakta_L3)
Kalottberg (Landhöjning_fakta_L4)
Klapperfält (Landhöjning_fakta_L5)
Tunnelgrottor (Landhöjning_fakta_L6)
Jättegrytor (Landhöjning_fakta_L7)
Avsnörningsvikar, flador och glosjöar(Landhöjning_fakta_L8)

ELEVUPPGIFTER

Varför sker landhöjningen? (Landhöjning_elev_uppdrag_L1)
Högsta kustlinjen (Landhöjning-elev_uppdrag_L2)
Jättegrytor(Landhöjning_elev_uppdrag_L3)
Kalottberg (Landhöjning_elev_uppdrag_L4)
Klapperfält (Landhöjning_elev_uppdrag_L5)
Tunnelgrottor (Landhöjning_elev_uppdrag_L6)
Flador och glon (Landhöjning_elev_uppdrag_L7)

LÄRARHANDLEDNING

Varför sker landhöjningen? (Landhöjning_lärare_uppdrag_L1)
Högsta kustlinjen (Landhöjning-lärare_uppdrag_L2)
Jättegrytor(Landhöjning_lärare_uppdrag_L3)
Kalottberg (Landhöjning_lärare_uppdrag_L4)
Klapperfält (Landhöjning_lärare_uppdrag_L5)
Tunnelgrottor(Landhöjning_lärare_uppdrag_L6)
Flador och glon (Landhöjning_lärare_uppdrag_L7)

 

BA logo EU