Seminarium - Högskolesamarbete kring vindenergiutbildningar

Kvarkenrådets projekt Vindkraft i Kvarken vill med detta seminarium ge möjlighet att diskutera gemensamma satsningar i Kvarkenregion på utbildningar och kurser i ämnen som är relevanta för vindkraft.

Onsdag 19 november kl 9.30-14.15, Merinova, Futura I, Företagarg. 17.

Preliminärt program – moderator Christina Knookala, Kvarkenrådet

Kaffeservering från kl. 9.30

10.00-10.10 Välkommen – Stadsdirektör Jorma Rasinmäki, Seinäjoki stad/ Kvarkenrådet

10.10-10.30 Aktuellt läge vad gäller vindkraftsutbildningar i Sverige samt kommande kompetensbehov - Santiago Piva, Högskolan på Gotland

10.30- 10.50 Aktuellt läge vad gäller vindkraftsutbildningar i Finland - Timo Vekara, Vasa universitet

10.50-11.30 Näringslivets kompetensbehov - Tomi Mäkipelto, EPV Tuulivoima Oy/ EPV Vindkraft Ab och Tommy Schröder-Andersen, Skellefteå Kraft, Sverige

11.30-12.30 Lunch

12.30-12.50 Befintliga vindenergikurser vid Umeå universitet och kommande planer –Lars Bäckström, inst. för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet.

12.50-13.10 Befintliga vindenergikurser i Vasaregionen och kommande planer – Ossi Koskinen, Vasa yrkeshögskola, Mats Borg, Novia

13.10-13.20 Resumé. Ann Salomonson, Kvarkenrådet

13.20-14.15 Hur går vi vidare för att utveckla vindenergiutbildningarna i Kvarkenregionen? Diskussion. Ann Salomonson, Kvarkenrådet

Seminariespråk: svenska och/eller engelska. Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan före 7.11.2008 till Kvarkenrådet Maria Snickars maria.snickars@kvarken.org tfn +358 – (0)6 – 319 5502. Vi behöver även få svenskarnas födelsedatum för bokning av biljetter till Rg-line.

Svenskarnas researrangemang
Resan är avgiftsfri för personerna i sändlistan max 12 personer.
06.45 och 08.00 Jonair taxiflyg från Umeå till Vasa
15.00 RG line från Vasa till Umeå