Bothnia Green Energy
Bothnia Green Energy är ett projekt som stöder utvecklingen av hållbara energilösningar.

Bothnia Green Energy ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. Något helt nytt är att projektet samarbetar för att bygga innovativa nätverk och ekosystem kring regionens energibolag.

SAMMANFATTNING OCH BAKGRUND

 

De ökade kraven på en grön omställning gör att nya näringar etablerar sig i Kvarkenregionen, att stora forsknings- och infrastrukturprojekt bedrivs och att det satsas på kompetensförsörjning. Det som saknas är ett gränsregionalt samarbete som bygger innovativa nätverk/ekosystem, som driver framtida hållbara innovationer inom energiområdet och som inkluderar regionens energibolag.

Projektet syftar till att ta tillvara på de nya förutsättningar som skapats för företag och organisationer i Kvarkenregionen att utveckla och sälja framtidens hållbara energilösningar.

Projektets mål är att påskynda innovation inom området framtidens hållbara energilösningar genom att sammanföra företag och organisationer i deltagande regioner och därigenom främja företagens konkurrenskraft. Ett förväntat resultat är att projektet genom gränsöverskridande samarbete har bidragit till fler hållbara innovationer inom energiområdet.

MÅL


Projektet har följande tre delmål som vart och ett är kopplat till ett arbetspaket:

1. Skapa och organisera en gemensam långsiktig plattform som samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor. Plattformen ska synliggöra framtidens hållbara energilösningar.
2. Bidra till ökad innovationsförmåga hos små och medelstora företag och stärkta innovationssamarbeten mellan små och medelstora företag, energiföretag, stora företag, universitet och offentliga aktörer.
3. Stärka förutsättningarna för internationellt samarbete och synlighet.

PROJEKTAKTIVITETER

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

WP 1

Inom det första arbetspaketet är det meningen att utveckla en gemensam nordisk plattform för samverkan inom energiområdet.

 

WP 2

Inom det andra arbetspaketet kommer innovationskapaciteten stärkas mellan små och medelstora företag, energiföretag, akademi och offentliga aktörer.

 

 

 

 

WP 3

Inom det tredje arbetspaketet ska det tas fram en plan som ska hjälpa att identifiera strategiskt viktiga internationella organisationer, kontakter och plattformar som bidrar till tillväxt i norra Norden.

FAKTA

Tidsplan för projektet: 1.1.2023–31.12.2025
Budget: 1 918 400 euro

Projektets totala budget är 1 918 400 euro, varav 1 120 969 euro är EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat medfinansiering.

PROJEKTPARTNERS
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia | Karlebynejdens Utveckling KOSEK | Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare) | Technology Centre Merinova | Skellefteå Science City | Umeå kommun Näringsliv | Vasaregionens Utveckling VASEK | Övik Energi

FINANSIÄRER
Interreg Aurora | Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia | Herrfors | Karleby Energi | Karleby stad | Kvarkenrådet EGTS | Lapplands landskapsförbund | Technology Centre Merinova | Region Västerbotten | Region Västernorrland | Skellefteå kommun | Skellefteå Kraft | Umeå Energi | Umeå kommun | Vasa Elektriska | Vasa stad | Vasaregionens Utveckling VASEK | Örnsköldsviks kommun | Övik Energi

PROJEKTPARTNERS

 

Kontaktuppgifter

Mathias Lindström

Projektägare 
Mathias Lindström
mathias.lindstrom@kvarken.org
+358 50 918 6462

 

Johanna Häggman

Kommunikationsassistent
Ida-Maria Huuhka

ida-maria.huuhka@kvarken.org

+358 40 849 5178

Johanna Häggman

Ekonomiansvarig
Maria Snickars

maria.snickars@kvarken.org

+358 50 591 9164