Bothnian Coastal Route

Kustnära upplevelser året om, med hållbarhet i fokus.
Bothnian coastal route logotype
Bothnian coastal route graphic element

Projektet Bothnian Coastal Route, som innefattar destinationer i norra Finland och Sverige, syftar till att göra kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken mera känd som en attraktiv resväg för både internationella turister och lokalbefolkningen.

 

Genom projektet vill de finländska och svenska partnerna öka anledningarna till att besöka destinationerna längs rutten för att upptäcka deras rika produktutbud och skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt. 

Foto: Fredrik Broman

PROJEKTETS GEOGRAFI

 

Huvudsyftet med projektet Bothnian Coastal Route är att göra kustlinjen i norra Finland och Sverige till ett välkänt resmål som en unik kustrutt som man kan besöka året runt.

 

Färjan Aurora Botnia garanterar en miljövänlig transport över Kvarken och förbinder destinationer och städer till en fungerande rutt.

Kvarkenregionen 2022

PROJEKTSAMMANFATTNING OCH BAKGRUND

 

Huvudsyftet är att öka kännedomen om Bothnian Coastal Route, som innefattar destinationer i norra Finland och Sverige, som en attraktiv resrutt för besökare och lokalbefolkning med sin enastående natur och sitt rika kulturarv och även att tillhandahålla en sund utgångspunkt för tillväxt och hållbar turism.

 

Projektet bygger på ett samförstånd om att företag inom turistnäringen skulle gynnas om resenärer som besöker en destination kunde se potentialen i att besöka fler destinationer inom regionen och därmed stanna längre. För att detta skall bli verklighet måste ett brett utbud av de produkter som erbjuds slås samman och marknadsföras gemensamt.

 

Målet är också att förbättra samarbetet mellan de gränsöverskridande turismnätverken för att underlätta framtida samarbete i ett större geografiskt sammanhang. Ett fördjupat samarbete förväntas leda till starkare nätverk och internationalisering av kustturismnäringen.


Foto: 

Lola Akinmade Akerstrom
Fredrik Larsson

GEMENSAMMA UTMANINGAR

1. Bristande medvetenhet om möjligheterna i regionen längs norra Finlands och Sveriges kust.

2. Kustrutten har en stor outnyttjad potential att bli en attraktiv resväg/destination för besökare och lokalbefolkning.

3. Brist på nätverk inom besöksnäringen för gränsöverskridande samarbete och gemensam marknadsföring av området.

PROJEKTAKTIVITETER

Projektet är uppdelat i fem huvudaktiviteter: projektledning, kommunikation och tre arbetspaket (WP 1-3) som presenteras nedan


WP 1
INVENTERING

Den första delen av projektet innebär att man genomför en grundlig inventering av kustens företag och attraktioner och vad de erbjuder. Men också att skapa en förståelse för graden av hållbar utveckling i företagen
och regionen.


WP 2
PROCESS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH KOMPETENSUPPBYGGNAD

 Kunskaperna och förutsättningarna för utveckling av en hållbar turism stärks, liksom turismens lönsamhet och året-runt-verksamhet i den lokala ekonomin.


WP 3
MARKNADSFÖRING

Man bygger en särskild paraplywebbplats i marknadsföringssyfte för att förbättra synligheten för och medvetenheten om området och skapar även en produktportfölj som lyfter fram lokal kultur och hållbara produkter.

HUVUDMÅL OCH FÖRVÄNTADE RESULTAT:

  • BCR är känt för sina natur- och kulturvärden och hållbara produkter
  • Ökad synlighet genom kommunikation och marknadsföring kring en hållbar rutt (marknadsbearbetning)
  • X antal researrangörer (TO) och företag som marknadsför resmål (DMC) har besökt området och inlett en produktion (visningsresor, FAM-resor)
  • En ökning av antalet rundresor samt antalet gästnätter
  • Bygga upp kapaciteten genom att nätverka, möjliggöra benchmarking, lära sig av varandra och anamma bästa praxis.
  • Ett ökat antal företag har påbörjat eller förbättrat sitt arbete kring hållbarhet
  • Ekonomisk tillväxt och framtida hållbar utveckling

WP 3 AKTIVITET: WEBBASERAT VERKTYG FÖR B2B-RESEPLANERING

 

Bothnian Coastal Route har lanserat ett helt nytt webbaserat verktyg för B2B-reseplanering. Verktyget är designat för att hjälpa europeiska researrangörer att upptäcka och skräddarsy resor med noggrant utvalda destinationer i regionen. Verktyget ger detaljerad information om lokala turisttjänster och tjänsteleverantörer, med resor som också visas på Google Maps.

Europeiska researrangörer kan bekanta sig med färdiga resor och ändra dem så att de passar deras behov genom att filtrera tjänster och produkter som finns tillgängliga i regionen, och spara dem som sina favoriter.

Ta en titt: https://bothniancoastalroute.com

FAKTA

Projekttid: 1.1.2023-31.12.2025
Budget: 2 712 677 euro

Projektets totala budget är 2 712 677,00 euro, varav 1 763 241,00 euro är EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat medfinansiering.

 

Foto: Lola Akinmade Akerstrom

PROJEKTPARTNER
Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare), Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/Business Oulu, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Visit Skellefteå AB och Visit Umeå AB
FINANSIÄRER
Interreg Aurora, Lapplands regionråd, Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/BusinessOulu, Visit Skellefteå AB, Vasa stad, Karleby Turism Ab, Haparanda kommun för Haparanda/Torneå, Bottenviksbågen Bothnian Arc rf, staden Jakobstad, Piteå kommun, Kemin Matkailu Oy, NLC Ferry Ab Oy

Våra mål för hållbar utveckling

Projektets infobrev

Anmäl dig till Bothnian Coastal Routes infobrev för exklusiva projektuppdateringar och de senaste nyheterna. Infobreven publiceras på engelska.

Kontakter

Johanna Häggman

Projektchef Bothnian Coastal Route
Marianne Sjöström
marianne.sjostrom@kvarken.org
+358 40 678 8375

Johanna Häggman

Kommunikationschef
Johanna Häggman

johanna.haggman@kvarken.org

+358 50 309 2960

Maria Snickars Kvarkenrådet

Ekonomiansvarig
Maria Snickars

maria.snickars@kvarken.org

+358 50 591 9164