Projekt

BSR Access

Projektet främjar tillgången till rena, effektiva och hållbara färdsätt i Östersjöområdet.
BSR Access

Projekttid
1.10.2018 – 30.6.2022 (förlängd)

Projektets budget
1 miljon euro

Finansiär
EU-programmet Interreg Östersjön

Projektets partner
Nylands förbund (leadpart i BSR Access, NSB CoRe), Region Blekinge i Sverige (TENTacle), Kvarkenrådet (E12 Atlantica Transport), Midway Alignment of the Bothnian Corridor (MABA II), marknadsföringsavdelningen vid Hamburg hamn (EMMA), regionplaneringsavdelningen vid Berlin-Brandenburg (Scandria2Act) samt huvudstadsregionen i Danmark (STRING Network)

Projektets hemsida
www.uudenmaanliitto.fi/bsraccess

Om projektet

Hållbara färdsätt i Östersjöområdet

Kvarkenrådet är en av parterna i projektet BSR Access som ska främja tillgång till rena, effektiva och multimodala transportkorridorer i Östersjöregionen. Samt att bidra till en hållbar tillväxt i området. Projektet främjar den aktiva övernationella planeringen av TEN-T-stomnätet, rena bränslelösningar och förbindelser till transportnätverken.

I detta projekt som leds av Nylands förbund medverkar sex olika organisationer i Östersjöregionen och de delar bl.a. kunskap de inhämtat i projekt de medverkat i (projekten inom parentes):
Nylands förbund (leadpart i BSR Access, NSB CoRe), Region Blekinge i Sverige (TENTacle), Kvarkenrådet (E12 Atlantica Transport, Midway Alignment of the Bothnian Corridor ja MABA II), marknadsföringsavdelningen vid Hamburg hamn (EMMA), regionplaneringsavdelningen vid Berlin-Brandenburg (Scandria2Act) samt huvudstadsregionen i Danmark (STRING Network).

Projektet finansieras med medel ur EU-programmet Interreg Baltic Sea Region och den totala budgeten är 1 miljon euro. Det treåriga projektet förverkligas under åren 2018–2021.

Effektivering av gränsöverskridande samverkan

Kvarkenrådet ansvarar för aktiviteten där samarbetsformer över nationsgränser längs transportkorridorerna behandlas. Ett webbseminarium och en förberedande enkät och kartläggning sammanställs till ett ställningstagande, i vilket fungerande och rekommenderade samarbetsmodeller med fokus på gränsöverskridande samarbete mellan länderna presenteras.

Projektets materialbank

Projektbeskrivning
Projektrapporter, publikationer och informationsmaterial
Integrated planning along corridors
Integrated planning along corridors – summary

Följ oss på Twitter: #BSRAccess
Projektets hemsida

Kontaktpersoner