Projekt

Destination Kvarken

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete.
Vinnare av Scandinavian Outdoor Award
Samarbete
40
stycken turismföretag (ca) sammanförs i projektet
Antal
7
destinationsbolag förenas i Kvarkenregionen
Avstånd
4,5
timmes färd att korsa Kvarken mellan Umeå och Vasa
Destination Kvarken

Projektets budget
1 675 000 euro

Projekttid
1.8.2018 – 31.12.2021

Projektets partner
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Huvudfinansiär
Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Visit Lakeus Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral Ab (FI) | NLC Ferry Ab Oy (FI)

Tilläggsinformation
Marianne Sjöström, Projektledare, Destination Kvarken, +358 40 678 8375

Sammanfattning av projektet

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete via samarbetsprojekt finansierat av Botnia-Atlantica

Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoki region, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad. Det huvudsakliga målet är, att genom gemensamma och intensifierade insatser jobba för att öka antalet researrangörer som tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för större synlighet för destinationen, såväl bland researrangörer som bland slutkund på prioriterade marknader. Hållbar turism liksom jämställdhet, utgör viktiga värden i projektet.

Projektet har, genom Hanken Svenska handelshögskolans medverkan, starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.

Foto: Lola Akinmade Akerstrom

Webbsidan – Två länder, en värld av kontraster

Projektets sida med researrangörsledet och media som målgrupp lanserades hösten 2019.  Den innehåller bl.a. information om samarbetet, destinationerna, företagen och produkterna under fyra olika teman och en interaktiv karta. Sidan erbjuder också en content bank (innehållsbank) med filmer, bilder och artiklar om området samt produktmanual på engelska och tyska. Kartan som finns på sidan är direkt kopplad till Google My Business.

Ta en titt: https://kvarkendestinations.com

Interreg_logo_eng
Projektets materialbank

Projektbeskrivning
Projektbeskrivning

Sammandrag av slutrapport

Sammandrag av slutrapport

Rapporter, publikationer och informationsmaterial
Projektet i korthet
Product Manual for Tour Operators 2020 (pdf)
Destination kvarken broschyr
Film – presentation
Grafiska anvisningar
Fotoguide – Tips och inspiration

Fyrsidig artikel om Kvarken Destinations i Das Nordis-Magazin
Bilaga om Kvarken Destinations i resemagasinet NORDIS – Das Nordeuropa Magazin (2/21)

Rapporter utförda av Hanken Svenska Handelshögskolan

Trends for Business and Destination Development

Destination Management Organisation in the Middle of a Corona Pandemic
Video presentation (Youtube): Destination Management Organisation in the Middle of a Corona Pandemic

We will survive the coronavirus crisis together (06/2020)
Video presentation (Youtube): We Will Survive the Coronavirus Crisis Together

Future Strategy for Kvarken Destinations

Summer 2020 Tourism in the Kvarken region

Tour operator view on Kvarken Destinations
Video presentation (Youtube): Tour operator view on Kvarken Destinations. Survey provided by Hanken School of Economics

Digitala mognaden inom Turistföretag
Digital mognad inom turistföretag – Sammanfattning
Digitalization of Kvarken Destinations
Big Data for Business Development

Analysis of the social media content
Video presentation (Youtube): Analysis of the social media content
Analysis of the quality of company website
Video presentation (Youtube): Analysis of the quality of company website

Infobrev
2021

Kontaktpersoner

Marianne Sjöström

Marianne Sjöström

Projektchef Bothnian Coastal Route marianne.sjostrom@kvarken.org +358 40 678 8375