Projekt

Destination Kvarken

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete.
Vinnare av Scandinavian Outdoor Award
Samarbete
40
stycken turismföretag (ca) sammanförs i projektet
Antal
7
destinationsbolag förenas i Kvarkenregionen
Avstånd
4,5
timmes färd att korsa Kvarken mellan Umeå och Vasa
Destination Kvarken

Projektets budget
1 675 000 euro

Projekttid
1.8.2018 – 31.12.2021

Projektets partner
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Huvudfinansiär
Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Visit Lakeus Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral Ab (FI) | NLC Ferry Ab Oy (FI)

Tilläggsinformation
Marianne Sjöström, Projektledare, Destination Kvarken, +358 40 678 8375

Hojdkurvor_01_vit
Sammanfattning av projektet

Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete via samarbetsprojekt finansierat av Botnia-Atlantica

Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoki region, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad. Det huvudsakliga målet är, att genom gemensamma och intensifierade insatser jobba för att öka antalet researrangörer som tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för större synlighet för destinationen, såväl bland researrangörer som bland slutkund på prioriterade marknader. Hållbar turism liksom jämställdhet, utgör viktiga värden i projektet.

Projektet har, genom Hanken Svenska handelshögskolans medverkan, starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.

Foto: Lola Akinmade Akerstrom

Webbsidan – Två länder, en värld av kontraster

Projektets sida med researrangörsledet och media som målgrupp lanserades hösten 2019.  Den innehåller bl.a. information om samarbetet, destinationerna, företagen och produkterna under fyra olika teman och en interaktiv karta. Sidan erbjuder också en content bank (innehållsbank) med filmer, bilder och artiklar om området samt produktmanual på engelska och tyska. Kartan som finns på sidan är direkt kopplad till Google My Business.

Ta en titt: https://kvarkendestinations.com

Interreg_logo_eng

Kontaktpersoner

Marianne Sjöström

Marianne Sjöström

Projektchef Destination Kvarken, Kvarkenrådet marianne.sjostrom@kvarken.org +358 40 678 8375
Hojdkurvor_01_vit