Publikationer och informationsmaterial

Rapporter, publikationer och informationsmaterial
Reports, publications and information materials
Raportit, julkaisut ja muu tiedotusaineisto

 

Projektet i korthet (PPT i Seidatversion)
https://app.seidat.com/presentation/shared/PmL7xHFeXDsetrnxB/0/0

Hanke lyhyesti (PPT Seidatversiona)
https://app.seidat.com/presentation/shared/QoKP4MLQsMFSboAAK/0/0

The project in short version (PPT as a Seidat version)
https://app.seidat.com/presentation/shared/w66Bi2urncctBXwsK/0/0

 

Product Manual for Tour Operators 2020 (pdf)

Product Manual for Tour Operators 2019 (pdf)

KvarkenDestination_esite_A5_FIN_small (pdf)

KvarkenDestination_broschure_A5_ENG_small (pdf)

KvarkenDestination_broschyr_A5_SWE_small (pdf)

Film - video -presentation

Grafiska anvisningar - Graafiset ohjeet

 

Fotoguide – Tips och inspiration

Kuvausopas – Vinkkejä ja inspiraatiota

 

Rapporter utförda av Hanken Svenska handelshögskolan
Raportit
Reports

We will survive the coronavirus crisis together (06/2020)

Digital Mognad inom Turistföretag (på svenska)
Digital mognad inom turistföretag - Sammanfattning (på svenska)
Digitaalisen kypsyyden raportin yhteenveto (suomeksi)

Big Data for Business Development

Digitalization of Kvarken Destinations

Trends for Business and Destination Development

 

Pressmeddelanden
Lehdistötiedotteet
Pressreleases

Pressmeddelande MATKA
Lehdistötiedote MATKA
Press release MATKA - English

15.06.2018
Nytt turismprojekt i Kvarkenregionen – Tillsammans för utökat och förstärkt samarbete
Uusi matkailuhanke Merenkurkun alueella – Yhdessä yhteistyön vahvistamiseksi ja lisäämiseksi
New tourism project in the Kvarken region – Together for growing and wider cooperation

Nyhetsbrev
Uutiskirjeet
Newsletters

Nyhetsbrev 1 / Uutiskirje 
Infobrev 1 / Infokirje 1
Infobrev 2 / Infokirje 2 
Infobrev 3 / Infokirje 3
Infobrev 4 / Infokirje 4 20.20.2019  
Infobrev 5 / Infokirje 5 20.2.2020
Infobrev 6 / Infokirje 5 29.5.2020
Infobrev 7 / Infokirje 7 25.6.2020

Intrerreg-BA-ENG-RGB2.png