Projekt

E12 Atlantica Transport

Framtidens samverkansmodell – Projektet E12 Atlantica Transport syftar till att skapa en gemensam vision och verktyg för gränsöverskridande samverkan
E12 Atlantica Transport

Projekttid
Januari 2016 – maj 2018

Budget Finland / Sverige:
2 197 500 euro
 


EU-stöd:
1 318 500 euro (60 % av budgeten Finland / Sverige)
 


Budget Norge:
381 691 euro
 


IR-stöd:
190 846 euro
 


Projektbudget totalt:
2 579 191 euro

Projektets partner
Kvarkenrådet (huvudpartner, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommune (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Om projektet

Verktyg för gränsöverskridande samverkan

Kvarkenrådets, MidtSkandias och Blå vägens medlemmar och samarbetspartner har länge samarbetat för att öka gränsöverskridande kunskap och samverkan längs det öst-västliga transportstråket E12. Hittills har samarbetet bland annat resulterat i att E12 och Umeå hamn erhållit klassningen TEN-T comprehensive.

Projektet E12 Atlantica Transport förädlar ett av de mest utvecklade samarbetena i Norden genom att skapa verktyg för framtida samverkan kring transport- och infrastrukturutveckling. Projektet syftar till att skapa en gemensam vision och målbilder samt att beskriva den gemensamma vägen dit. Samordnings- och ledningsfunktioner behöver förstärkas för att regionen långsiktigt ska kunna hävda sig i konkurrensen om nödvändiga infrastrukturmedel nationellt och internationellt.

Ett funktionellt transportsystem

Ett välfungerande transportsystem för varor, människor och data är en viktig del av en attraktiv region. Konkurrenskraftiga transportlösningar skapar goda förutsättningar för näringslivet, vilket genererar investeringar. Sysselsättningsutveckling stärks och regionen blir mer attraktiv för näringsliv, boende och turism. Förbättrade transportmöjligheter skapar även möjlighet till goda sociala effekter såsom kulturutbyte och samarbetekring t.ex. utbildning, hälsovård och logistik.

Mot en utvecklad samverkan

Projektet E12 Atlantica Transport syftar till att skapa en gränsöverskridande arbetsmodell. Projektet indelas i tre faser.

1. Kunskapsbas skapar förståelse för transportbehoven

Projektet utför en gränsöverskridande systemanalys och sammanställer statistik för partnerskapets geografi. Därmed skapas en gemensam kunskapsbild av transportsystemet i dag och dess behov i f ramtiden.

2. Långsiktiga prioriteringar för framtidens transportsystem

Genom att gemensamt prioritera åtgärder för utveckling av transportsystemet strävar vi efter att uppfylla den långsiktiga visionen. Den gränsöverskridandetrafikstrategin blir partnerskapets karta och kompass. S.k. indikatorer kopplade till trafikstrategins målsättningar skapas för att kunna återrapportera, utvärdera och påverka transportsystemets utveckling.

3. Framtidens gränsöverskridande samverkansformer

Partnerskapet har bedrivit ett mångårigt och f ramgångsrikt samarbete bland annat genom Interregprojekt. Det kvarstår dock ett behov av att skapa långsiktiga strukturer för samverkan som syftar till att minska projekt- och personberoendet. Projektet inventerar tillgängliga gränsöverskridande samverkansformer och lägger f ram ett förslag till lämplig f ramtida samverkansstruktur för partnerskapet.

Partnerskap

Projektet E12 Atlantica Transport baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-stråket.

Interreg_logo_eng
Projektets materialbank

Projektbeskrivning
Projektrapporter, publikationer och informationsmaterial
Animationsfilm
Slutrapport sammandrag
Basinfo
Systemanalys E12 Atlantica Transport
Systemanalys-Karta (ladda ner filen och öppna lager i dokumentet så får du upp de olika kartorna)
Rapport Infrastrukturplanering E12 Atlantica Transport
Trafikstrategi E12 Atlantica Transport
Dialogunderlaget E12 Atlantica Transport (kort)
Dialogunderlaget E12 Atlantica Transport
Samverkansformer E12 Atlantica Transport
Rapport Överenskommelse om samverkan i E12 Atlantica Transport
Följeforskningsrapport
Broschyr med info om aktiviteter som utförts i E12 Atlantica Transport
E12 folder – information om projektet 10/2017
E12 folder – information om projektet 10/2017 – ISSUU
Presentationer
Kort_E12_grundpresentation_SV
Lång_E12_grundpresentation_SV
Grafiska Anvisningar
Grafiska anvisningar
Logotyper och anvisningar
Nyheter i media
2018-04-16 Storflyplass på Helgeland får full støtte fra Sverige og Finland når det nå jobbes med en felles_Rana Bladtransportplan på tvers av landegrensene.pdf
2018-04-16 Løfter fram E12 som europeisk transportkorridor
2017-04-28 E12-korridoren ska utvecklas Västerbottens-Kuriren
2017-03-14 Lyckseleföretag testar nytt transportsätt Affärsnyheter från Västerbotten
2017-03-14 Vd snubblade över tågräls – nu fraktar han hus där SVT Nyheter
2017-03-03 Europa behöver Kvarkenförbindelsen – Altinget
2016-12-22 Kvarken kan höja profilen – Vasabladet
2016-12-01 Digitalisaatio tuo läpinäkyvyyttä rahtikuljetuksiin Connecting Business
2016-12-22 Kvarken kan höja profilen – Vasabladet
2016-04-30 Til bords med naboen Rana Blad
2015-2-12 Vil ha vei, havn og ny flyplass Rana Blad ÅVS Tärnaby
2015-2-13 Ulike muligheter Rana Blad leder E12 ÅVS

Motorways of the Sea (MoS) Conference on ”Northern transport routes and the position of remote areas”, 20th–22nd April 2016 UMEÅ, SWEDEN – WASA EXPRESS – VAASA, FINLAND
2016-02-26 Kvarkenprojektet i ett nytt EU-fokus VK Västerbottenskuriren
2016-04-23 Merenkurkku yhdityy arktiseen kasvuun Pohjalainen
2016-04-23 Piilossa pidetty rahoitus Pohjalainen
2016-04-23 Pohjoinen tarvitsee laivan ja väylän Pohjalainen
2016-04-23 Seminaari loi uskoa tulevaan Pohjalainen
2016-04-23 Anselmo Pohjalainen
2016-04-23 Han utforskar havens vägar, Ministeriet vill se konkurrens på sjön, Rutternas betydelse ökar, Vasabladet
2016-04-23 Pohjoinen tarvitsee laivansa ja corridorinsa, Ilkka
2016-04-22 Färjan går nu från jippo till falsarium, Västerbottens Kuriren
2016-04-21 ”Jag tror att Midway Alignment genomförs”, Västerbottens-Kuriren
2016-04-21 Midway Alignment dök upp gång på gång, Västerbottens-Kuriren
2016-04- Konferens ska gynna beslut om Vasa-färjan, Folkbladet
2016-04-21 Viktigt möte om Kvarken, Västerbottens-Kuriren
2016-04-20 Konferens kan gynna beslut om Vasa-färjan, Folkbladet
2016-04-20 Stor EU-konferens kommer till Kvarken, Vbl
2016-04-20 EU-virkamiehet saatiin taas Vaasaan, Pohjalainen
2016-02-19 EU-toppar möts i Umeå och Vasa, Västerbottens-Kuriren
International Cross-Border EU Seminar in Umeå and Vaasa, April 20th–22nd
Northern Transport Routes and Remote Regions – Wrap Up KvarkenMoS day 1, 21st April 2016, Umeå/Sweden
May the Force be with You − Developing the Kvarken’s Transport System Takes Flexibility and Persever
The Kvarken Shipping Route Matters!

 

 

Kontaktpersoner