Projekt

E12 BA3NET

Projektet stödjer regionens beredskap att reducera barriärer, utveckla innovations- och konkurrenskraft samt att nå en hållbar regional tillväxt.
E12 BA3NET

Projekttid
1.12.2016–29.11.2019.

Finansiärer
Interreg Botnia-Atlantica, Kvarkenrådet, Trafikverket, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Föreningen Blå vägen, MidtSkandia, Nordland fylkeskommune, Österbottens Förbund, Vasa stad.

Forskare
Jonas Westin, Lars Westin, Johan Lundberg

Mer information om projektet
http://ba3net.com

Om projektet

Projektet ökar gränsöverskridande kunskap och stärker det öst-västliga stråket.

E12 Atlantica BA3NET är ett forskningsprojekt med tre forskargrupper från tre universitet i Botnia-Atlantica regionens tre länder; Umeå universitet, Vasa universitet och Nord universitet.

Forskargrupperna arbetar nära de nationella trafikverken och andra aktörer på nordisk nivå. Projektet arbetar  även  nära projektet  E12 Atlantica Transport  som drivs av regionala och kommunala tjänstemän i Botnia-Atlantica regionen samt upphandlade konsulter.

Projektets syfte är att stödja regionens beredskap att reducera barriärer, utveckla innovations- och konkurrenskraft samt nå en hållbar regional tillväxt. Målet är att skapa rapporter, internationellt publicerade artiklar, seminarier och konferenser där kunskap genereras och förmedlas. Projektet ska på lång sikt stärka det öst-västliga stråket E12 med förbättrade, hållbara  öst-västliga kommunikationer och ett ökat utbyte mellan länderna.

Interreg_logo_eng

Kontaktpersoner

Johanna Häggman

Johanna Häggman

Kommunikationschef johanna.haggman@kvarken.org +358 50 309 2960