Nyheter

 • 29.11.2018

  Vi är en sammanhängande tillväxtregion – dags att rita om kartan!

  Indre Helgelands generalsekreterare Arne Langset besökte Kvarkenrådet på Bocks Brewery -området för att diskutera den nya strukturen och framtiden.
  Läs mera

 • 23.11.2018

  Kvarkenrådet EGTS framskrider

  Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska). Kvarkenrådet styrelse fungerar som beredningsgrupp för EGTS processen, och enligt uppdrag av styrelsen har kansliet inlett arbetet med att ändra den juridiska formen för Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS. Här en lägesrapport om processen.
  Läs mera

 • 16.11.2018

  Välkommen på arbetsmöte om rymdekonomi!

  Interested in space economy and satellites? Join KvarkenSat brainstorming workshop on 5.12 at Bock’s in Vaasa!
  Läs mera

 • 19.09.2018

  Kvarkentrafikens jubileumsseminarium kulminerade med en presentation av planerna för färjan

  Kvarkentrafikens 70-årsjubileum och rederiet NLC Ferrys – mera känt som Wasaline - femårsjubileum firades med ett seminarium på M/S Wasa Express den 13 september 2018. Temat för jubileumsseminariet var Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter.
  Läs mera

 • 19.09.2018

  Project platforms approved for the first time in Interreg Baltic Sea Region

  Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn. The platforms join efforts of several projects funded by different programmes dealing with transport corridors, rescue actions at the coast and sea, clean shipping, water management,...
  Läs mera

 • 12.07.2018

  Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”

  Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja. Av de fyra inbjudna varven är tre europeiska och ett asiatiskt.
  Läs mera

 • 05.07.2018

  Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
  Läs mera

 • 05.07.2018

  Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

  Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
  Läs mera

 • 25.06.2018

  SAVE THE DATE 13.9.2018

  Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter
  Läs mera

 • 25.06.2018

  Almedalen 5 juni: Infrastruktur i Norden – hinder eller möjligheter?

  Välkommen till seminarier där vi diskuterar viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden.
  Läs mera

 • 18.06.2018

  Landskapsråd Olav Jerns hälsning

  Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Det senaste halvåret har han i samarbete med Kvarkenrådets personal arbetat med att ta fram en ny, treårig strategiplan för Kvarkenrådet. I hälsningsorden tar han fasta på några av de i strategiplanen centrala riktlinjerna.
  Läs mera

 • 15.06.2018

  NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, så att nyttan av trafikinvesteringarna skulle vara möjligast stor. Målet är att kedjan av enskilda städer ska bilda en funktionellt enhetlig helhet. Kvarkenrådet är en av parterna i projektet.
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9