Nyheter

 • 10.01.2017

  Rekordantal passagerare över Kvarken

  184 144 passagerare reste med Wasaline år 2016. Passagerarmängden ökade med 9,2%. 2015 var mängden 168 557. Passagerarfordon ökade med 10,4 % och antal bussar ökade med 18,3 %. Fraktmetrarna minskade med 7,2 % och det transporterades 2,3 % mindre ton frakt.
  Läs mera

 • 19.12.2016

  Direktörens hälsning 2016

  Året som gått har innehållit både framgångar och motgångar. Efter ett gott genomförande av Midway Alignment projektet lämnades en ny CEF-ansökan in, med både Finlands och Sveriges regeringars stöd i ryggen, i hopp om att erhålla EU-stöd för att inledda byggandet av en ny, innovativ, specialanpassad färja för Kvarkentrafiken.
  Läs mera

 • 19.12.2016

  Lägesrapport från de tre olika arbetspaketen i projektet E12 Atlantica Transport

  WP1 - Funktionellt transportstråk
  Läs mera

 • 08.12.2016

  En katalysator för Kvarkenregionen

  Många förknippar kanske Kvarkenrådet främst med färjetrafiken och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även om detta stått i fokus de senaste åren, pågår inom föreningen även ständigt mycket annat arbete. Utvecklingschef Susanna Ehrs berättar här mer om vad Kvarkenrådet egentligen är och gör.
  Läs mera

 • 05.12.2016

  Digitalisering inom godstransport ger transparens

  Samarbetsprojektet E12 Atlantica Transport, som koordineras av Kvarkenrådet, genomförs i samverkan mellan finländska, svenska och norska partner, som fortsätter arbetet med tidigare genomförda transportprojekt genom att utveckla trafikkorridoren E12. Det gränsöverskridande projektet startade i början av 2016 och är indelat i tre helheter: funktionellt transportstråk för gods och passagerare, strategier...
  Läs mera

 • 30.11.2016

  Livliga diskussioner kring mål och vision i E12-korridoren

  Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap samlades i november i Lycksele i ett andra av tre arbetsmöten. Dagens tema var gemensamma mål och delmål för transportsystemet i E12-korridoren. Diskussionerna kretsade därmed t.ex. kring en gemensam vision, viktiga målpunkter i geografin och kvalitetsmål i infrastrukturen. Visionen bygger vidare på regionala och nationella visioner och mål.
  Läs mera

 • 11.11.2016

  Älykkäitä liikkumisratkaisuja maalla ja kaupungeissa, tänään ja huomenna -seminaari

  ke 14.12.2016 klo 9-12 LVM, Sonckin sali (Eteläesplanadi 16, Helsinki) sekä suora lähetys netissä Ilmoittautumiset ke 7.12. klo 14 mennessä
  Läs mera

 • 02.11.2016

  Infrastrukturplanering och jämställdhet - transportplanering i förändring

  I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa. Projektet E12 Atlantica Transports partnerskap fick i oktober ta del av Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustafssons presentation av ämnet. Jämställdhet är ett av de tre horisontella kriterier som uppmärksammas i Botnia Atlantica-finansierade projekt.
  Läs mera

 • 01.11.2016

  E12 Atlantica Transport – lägesrapport från de olika arbetspaketen

  WP1 - Funktionellt transportstråk
  Läs mera

 • 01.11.2016

  Partnerskapet tar fram en gränsöverskridande analys av E12-korridoren

  En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv. Analyserna är oftast regionala, men inom projektet E12 Atlantica Transport genomförs för första gången en gränsöverskridande systemanalys för området kring E12-korridoren.
  Läs mera

 • 28.10.2016

  Scandic Trans startar ny godslinje över Kvarken

  I oktober går startskottet för det österbottniska transportbolaget Scandic Trans Ab: s nya linje mellan Vasa och Umeå. Företaget har länge sökt ett mer effektivt och förmånligt sätt att frakta livsmedel från södra Finland till Norrland, och tack vare en ny samarbetspartner på svenska sidan och färjeförbindelsen över Kvarken, har man nu hittat en lösning.
  Läs mera

 • 25.10.2016

  Wasaline inleder ett samarbete med Skistar och kompletterar sitt utbud i svenska fjällen

  Wasaline har sedan tidigare samarbetat med flera skidorter i svenska fjällen, men nu inleder man ett samarbete med Skistar vilket ger kunderna möjligheter att boka boende i bland annat Åre via Wasalines hemsida wasaline.com, samtidigt som man bokar sin resa över Kvarken.
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10