Nyheter

 • 01.11.2016

  Partnerskapet tar fram en gränsöverskridande analys av E12-korridoren

  En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv. Analyserna är oftast regionala, men inom projektet E12 Atlantica Transport genomförs för första gången en gränsöverskridande systemanalys för området kring E12-korridoren.
  Läs mera

 • 28.10.2016

  Scandic Trans startar ny godslinje över Kvarken

  I oktober går startskottet för det österbottniska transportbolaget Scandic Trans Ab: s nya linje mellan Vasa och Umeå. Företaget har länge sökt ett mer effektivt och förmånligt sätt att frakta livsmedel från södra Finland till Norrland, och tack vare en ny samarbetspartner på svenska sidan och färjeförbindelsen över Kvarken, har man nu hittat en lösning.
  Läs mera

 • 25.10.2016

  Wasaline inleder ett samarbete med Skistar och kompletterar sitt utbud i svenska fjällen

  Wasaline har sedan tidigare samarbetat med flera skidorter i svenska fjällen, men nu inleder man ett samarbete med Skistar vilket ger kunderna möjligheter att boka boende i bland annat Åre via Wasalines hemsida wasaline.com, samtidigt som man bokar sin resa över Kvarken.
  Läs mera

 • 07.10.2016

  Wasa Express återgår i trafik efter en lyckad dockning

  I natt sjösattes fartyget Wasa Express från torrdockan i Tallinn. De sista arbeten utförs vid utrustningskajen på varvet som bäst och Wasa Express beräknas avgå från Tallinn i morgon lördag 8 oktober ca klockan 18.
  Läs mera

 • 28.09.2016

  Kvarkenrådets nyhetsbrev

  Länken till beställningsblanketten
  Läs mera

 • 26.09.2016

  E12-projektet fortsätter utveckla det gränsöverskridande transportstråket och samarbetet

  Projektet E12 Atlantica Transport, som startade i början av året, är ett gränsöverskridande projekt mellan Finland, Sverige och Norge. Målet är att ytterligare stärka samarbetet mellan projektpartnerna, minska gränshinder och utveckla trafikleden som sträcker sig från Helgeland i Norge, genom Västerbotten i Sverige och ända till Österbotten i Finland.
  Läs mera

 • 26.09.2016

  Direktörens hälsning

  Så har vi kört igång hösten, och Kvarkenrådets första nyhetsbrev är ute!
  Läs mera

 • 19.09.2016

  Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset

  Projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor har vunnit det internationella Sail of Papenburg-priset. Priset delas årligen ut av Förbundet för europeiska gränsregioner (AEBR) i syfte att uppmuntra till gränsöverskridande samarbete. Det första Sail of Papenburg-priset delades ut år 2002. Vinnaren av priset ska bedriva ett exemplariskt samarbete på internationell nivå.
  Läs mera

 • 26.08.2016

  Slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Kvarken Ports

  Ett intressant slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag Kvarken Ports presenterades förra veckan.
  Läs mera

 • 04.05.2016

  Kvarkenstråket är viktigt!

  Konferensen KvarkenMoS, som hölls den 20–22 april 2016, visade tydligt att Kvarkenstråket mellan Vasa och Umeå förenar mycket mera än två grannstäder. Färjeförbindelsen över Kvarken är en liten men viktig del av det stråk som sträcker sig från Norges nordligaste hamnstäder i väst till Ryssland och Baltikum i öst.
  Läs mera

 • 04.05.2016

  Må kraften vara med er – i utvecklingen av Kvarkens trafiksystem behövs flexibilitet

  Förväntningarna efter den första lyckade seminariedagen var höga, när deltagarna anlände till Bock’s Corner för den andra dagen av konferensen Motorways of the Sea. Av sorlet i salen att döma var turneringströtthet ingenting som deltagarna led av, trots att de efter den första dagen i Umeå förflyttade sig till Vasa...
  Läs mera

 • 03.05.2016

  Nordlig trafik och randområden - Sammandrag KvarkenMoS dag 1, Umeå

  Konferensen KvarkenMoS, som ordnades som en del av seminarieserien Motorways of the Sea, inleddes onsdagen den 20 april 2016 i Umeå med en middag som Region Västerbotten stod värd för. Följande dag fortsatte programmet med ett seminarium som behandlade nordliga sjötransportrutter och transportstrategier för randområden.
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9