Slutkonferens

E12 slutkonfrerens SAVE THE DATE 5

Det är mycket glädjande att se intresset och engagemanget för E12 Atlantica Transports resultat som presenterades i Vasa 14–15 mars 2018.
Vi vill tacka projektets arbetsgrupper för ett väl genomfört arbete, våra konsulter och presentatörer för utmärkta insatser samt de över 100 deltagarna för sitt stora intresse och engagemang under konferensen. Nu har vårt partnerskap tillgång till moderna planerings- och organisationsverktyg som möjliggör en långsiktigt hållbar gränsöverskridande samverkan. Till och med projektavslutet 31 maj har E12 Atlantica Transport avslutat sin operativa fas samt slutrapporterat verksamheten.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att förverkliga projektresultaten. Det är med stort intresse och framtidstro som vi ser fram emot att följa och ta del av den fortsatta processen för att stärka vår unika gränsöverskridande samverkan!

Hälsningar
Projektledarna E12 Atlantica Transport
Andreas Forsgren, Jenny Kjemphei Larsen och Pekka Mäkinen

 

Presentationerna finns HÄR

 

Välkommen till slutkonferensen för E12 Atlantica Transport

14–15 mars 2018 i Vasa, Finland

E12 Atlantica Transport bygger vidare på långvarigt samarbete mellan regionerna Nordland i Norge, Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Samarbetet har hittills uppnått betydande resultat och nu är det dags att ytterligare utveckla samverkan.
I detta EU-projekt har vi tillsammans byggt upp en unik kunskap och gemensamma strategier för transport och infrastrukturutveckling över tre landsgränser. Samtidigt som vår region är homogen så omfattar den också en stor geografisk yta. Det är därför viktigt att se infrastruktur och transportutveckling i ett större perspektiv och utveckla regionens styrkor och därmed också regionens konkurrenskraft.

Projektet närmar sig sitt slut och det är dags att återge projektets resultat och inte minst fokusera på hur dessa kan användas i framtiden. På slutkonferensen i Vasa kommer vi presentera Case-studier, planer för att utveckla infrastruktur och transportlösningar, lägga fram ett förslag till lämplig framtida samverkansstruktur samt presentera projektets kunskaps- och dialogprocess om gränsöverskridande infrastrukturplanering. Utöver detta kommer vi under den första konferensdagen få ta del av, och samverka kring, resultat som uppnåtts i projektet NSB CoRe, flaggskeppsprojektet finansierat av EU:s Östersjöprogram Interreg. (NSB CoRe workshopens detaljerade program finns HÄR).

Det är dags att dela kunskapen och ta med er på resan vidare. Välkommen!

Programmet hittar du HÄR
Registrera dig som deltagare HÄR (sista registreringsdag 28.2.2018)

 indb NO

 

 

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB3.png