Presentationer

E12 slutkonfrerens SAVE THE DATE 5

 indb NO

EN GRÄNSLÖS FRAMTID! – SLUTKONFERENS
E12 ATLANTICA TRANSPORT 
14–15 mars 2018

Andreas Forsgren, Umeå kommun/projektledare E12 Atlantica Transport

För gränsöverskridande infrastrukturplanering! Jerker Sjögren, Jesjo Konsult

Utgör de nationella kalkylmodellerna ett gränshinder? Lars Westin, professor Cerum Umeå universitet, Jonas Westin, forskare Cerum Umeå universitetNSB CoRe Regional Workshop – Accessibility Needs Along and Beyond the Core Corridors

Välkommen och introduktion till dagen, Lilly Bäcklund, styrgruppsordförande och kommunstyrelsens ordförande Lycksele
Joakim Strand, riksdagsledamot i Finland och Kvarkenrådets viceordförande
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet

Regional utveckling och behovet av gränsöverskridande samverkan för våra regioner

Svein Eggesvik, fylkesråd samferdsel i Nordlands fylkeskommune
Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

E12 Atlantica Transports bidrag i ett nordiskt perspektiv, 
Johan Lindblad, seniorrådgivare, Nordiska rådet

Från analys till strategi

Systemanalys, Lars Brummer, Ramböll


Trafikstrategi, Karin Edenius, Sweco


Gränsöverskridande infrastrukturplanering Jerker Sjögren, Jesjo Konsult och Lars Westin, professor, Cerum, Umeå universitet
Förslag till framtida Samverkansform, Emeli Adell, Trivector

Mot en utvecklad gränsöverskridande samverkan
Infrastruktur för grön industriell tillväxt i E12-regionen – vikten av ett långsiktigt perspektiv, Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och styrelseordförande NHO Nordland

Näringslivets behov av gränsöverskridande transporter
Norska sopor blir hållbar energi i Umeå, Isabella Forsgren, INAB Infrastruktur i Umeå AB och Johnny Holmgren, NLC Storuman AB
Finska kålhuvuden – En ny marknad på andra sida Kvarken, Magnus Conradzon, VD Grönsaksfabriken
Tjänstesektorns behov av transporter och infrastruktur, Magnus Burvall, SWECO

Paneldebatt – De nya verktygen och framtidens utmaningar!
Geir Waage, styrelsemedlem MidtSkandia och kommunstyrelsens ordförande i Rana kommun
Lilly Bäcklund, ordförande i Blå Vägen och kommunstyrelsen i Lycksele
Kim Berg, stadsstyrelseordförande i Vasa
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet
Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och ordförande NHO Nordland
Magnus Burvall, regionchef SWECO
Max Jansson, VD Visit Vasa
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg Umeå kommun