Elflyg - Infrastruktur och regionala effekter - förstudie

Förstudien syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regional flygtrafik med eldrivna flygplan, bygga ett partnerskap runt projektidén samt att författa en projektansökan. Fokus för projektansökan ska vara att utreda vilka regionala effekter elflygplan skapar och hur BA-regionen kan tillvarata dessa. Projektet behöver också utreda hur regionens flygplansinfrastruktur och eventuellt el-infrastruktur behöver utvecklas för att understödja regional elflygtrafik.

Total projektbudget: 51 500 EUR
EU-medel: 30 000 EUR

2019-09-09 Nytt flaggskeppsprojekt tas fram i Kvarkenregionen MÖJLIGHETER FÖR ELFLYG UTREDS

2020-01-14 Pohjoinen sähköilmailu sanoo hyvästit lentohäpeälle - Myös Suomessa kiinnostusta | Tekniikkatalous.pdf

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB.png