Projekt

Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter

Förstudien syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regional flygtrafik med eldrivna flygplan, bygga ett partnerskap runt projektidén samt att författa en projektansökan.
Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter

Projekttid:
1.11.2019 – 29.2.2020

Total projektbudget:
51 500 EUR

EU-medel:
30 000 EUR

Finansiering:
Genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica- programmet, samt regional finansiering från Kvarkenrådet/Nordiska Ministerrådet, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, FAB Karleby Jakobstad, Skellefteå Airport, Umeå Airport, Örnsköldsvik Airport, Storumans kommun, Lycksele Airport.
 

Förstudie

Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter

Förstudien syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regional flygtrafik med eldrivna flygplan, bygga ett partnerskap runt projektidén samt att författa en projektansökan. Fokus för projektansökan ska vara att utreda vilka regionala effekter elflygplan skapar och hur Botnia-Atlantica–regionen kan tillvarata dessa. Projektet behöver också utreda hur regionens flygplansinfrastruktur och eventuellt el-infrastruktur behöver utvecklas för att understödja regional elflygtrafik. 

Interreg_logo_eng

Kontaktpersoner