Projekt

FAMNA

FAMNA är ett gränsöverskridande projekt med målet att etablera ett storskaligt permanent och effektivt förvaltningssystem för amerikansk mink i de utsatta delarna av Botnia-Atlantica området.
FAMNA

Projektnamn
FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området

Projektets partner
Svenska Jägareförbundet (Samordnande stödmottagare, SE), Forststyrelsen (FI), Miljödirektoratet (NO)

Huvudfinansiär
Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer
Österbottens förbund (FI), Miljødirektoratet (NO), Svenska Jägareförbundet (SE), Länsstyrelsen i Västerbottens län (SE), Forststyrelsen (FI), Kvarkenrådet (FI)

Projekttid
1.10.2017-30.9.2020.

Projektets budget
1 052 233 EUR

Länk till projektets sida
Projektets webbsida med material och info

Om projektet

Storskalighet och kontinuitet är nyckeln till en lyckad förvaltning, ett treårigt naturvårdsprojekt inom ramen för EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Den amerikanska minken (Neovison vison) är ett för Europa främmande skadligt rovdjur från Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och utdöenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa, bl.a. inom Botnia- Atlanticaområdet. Minken är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i våra näringsrika våtmarker och skärgårdar.

Projektets huvudsakliga mål är att etablera ett storskaligt, permanent och effektivt förvaltningssystem, baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen, i de av minken mest utsatta delarna av Botnia-Atlantica området, d.v.s i havs- och kustområdena samt i de till havet viktigaste rinnande vattendragen, inkluderande de till vattendragen knutna näringsrika våtmarkerna. Det nya förvaltningssystemet är lågintensivt, storskaligt och permanent. Systemet bygger på insatser i varje biologiskt möjligt minkhonehemområde och leder till funktionell utrotning av arten inom området.

Foto: Terje Kolaas

Interreg_logo_eng

Kontaktpersoner