Projekt

FAMNA

FAMNA är ett gränsöverskridande projekt med målet att etablera ett storskaligt permanent och effektivt förvaltningssystem för amerikansk mink i de utsatta delarna av Botnia-Atlantica området.
FAMNA

Projektnamn
FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området

Projektets partner
Svenska Jägareförbundet (Samordnande stödmottagare, SE), Forststyrelsen (FI), Miljödirektoratet (NO)

Huvudfinansiär
Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer
Österbottens förbund (FI), Miljødirektoratet (NO), Svenska Jägareförbundet (SE), Länsstyrelsen i Västerbottens län (SE), Forststyrelsen (FI), Kvarkenrådet (FI)

Projekttid
1.10.2017-30.9.2020.

Projektets budget
1 052 233 EUR

Länk till projektets sida
Projektets webbsida med material och info

Hojdkurvor_03
Om projektet

Storskalighet och kontinuitet är nyckeln till en lyckad förvaltning, ett treårigt naturvårdsprojekt inom ramen för EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Den amerikanska minken (Neovison vison)  är ett för Europa främmande skadligt rovdjur från Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och utdöenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa, bl.a. inom Botnia- Atlanticaområdet. Minken är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i våra näringsrika våtmarker och skärgårdar.

Projektets huvudsakliga mål är att etablera ett storskaligt, permanent och effektivt förvaltningssystem, baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen, i de av minken mest utsatta delarna av Botnia-Atlantica området, d.v.s i havs- och kustområdena samt i de till havet viktigaste rinnande vattendragen, inkluderande de till vattendragen knutna näringsrika våtmarkerna.  Det  nya förvaltningssystemet är lågintensivt, storskaligt och permanent. Systemet bygger på insatser i varje biologiskt möjligt minkhonehemområde och leder till funktionell utrotning av arten inom området.

Foto: Terje Kolaas

Interreg_logo_eng

Kontaktpersoner

Hojdkurvor_01_vit