Projekt

E12 BA3NET – Infrastrukturplanering vid gränsöverskridande transportprojekt i Norden.

Infrastrukturplanering vid gränsöverskridande transportprojekt i Norden. Exemplet Botnia-Atlanticaregionen