Projekt

MABA

MABA projektets uppgift är att trygga det gränsöverskridande transportstråket i Kvarkenregionen på lång sikt och skapa ett fungerande miljövänligt infrastrukturstråk i öst-västlig riktning. Foto: Mats Bjerde norden.org
MABA

Projekttid
1.8.2015-30.9.2016

Budget
235 000 EUR, varav 60% från INTERREG Botnia-Atlantica

Huvudpartner
Kvarkenrådet

Övriga partner och finansiärer
INAB, Umeå kommun, Vasa stad

Om projektet

MABA projektets uppgift är att trygga det gränsöverskridande transportstråket i Kvarkenregionen på lång sikt.

MABA är ett viktigt komplement till TEN-T projektet Midway Alignment och stärker förutsättningarna för att uppnå regionens gemensamma målsättning, dvs ett fungerande miljövänligt infrastrukturstråk i öst-västlig riktning.

Inom projektet kommer även underlag för anslutning till TEN-T nätverket att tas fram. Projektet ska också bidra till att förankra och sprida kunskap om Kvarkenstråket i kommunerna i Botnia Atlantica-regionen samt hos nyckelaktörer i Östersjöregionen. Därtill kommer projektet att sammanställa information om vilka finansieringskällor som finns tillgängliga för infrastrukturprojekt i både Sverige och Finland, och denna kunskap kommer kommunerna och regionerna till godo. Väntade effekter på längre sikt är bättre förutsättningar för ökat transportutbyte i Kvarkenregionen och TEN-T core status för Kvarkenhamnarna.

 

Karta för Midway alignment projektet
Interreg_logo_eng
Projektets materialbank

Projektbeskrivning
Faktablad

Kontaktpersoner