MABA II

MABA II

MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA ATLANTICA II (MABA II)

MABA II -projektet syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom att ta fram underlag för dessa.

Projektet kommer att arbeta med följande åtgärder: Utredning av Kvarkenhamnarnas TEN-T status och Core-kopplingar, nulägesanalys och utredningar av befintliga resurser, inklusive framtagande av gränsöverskridande hamnstatistik, fördjupad Impact Analysis, uppföljning och fördjupning av regionala och nationella utvecklingseffekter av en ny färja och förstärkt förbindelse över Kvarken, analys av slutlig färjedesign, projektering/upphandlingsunderlag för hamn- och terminalområdena samt nya färjan, utredning av olika finansieringsalternativ, kunskaps- och informationsspridning, deltagande i seminarier och mässor, möten med berörda myndigheter på EU- och nationell nivå. Aktiviteterna kommer att ske i partnerskapet samt i nära samarbete med regionens myndigheter och näringsliv.

MABA II projektets mål är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder. Dessa mål skall uppnås genom att ta fram och presentera utredningar och analyser kring Kvarkenhamnarnas TEN-T status och TEN-T Core kopplingar, ta fram och presentera utredningar kring alternativa finansieringslösningar samt att inleda projektering kring utveckling av hamn- och terminalområdena och en ny färja.

Medfinansiärer

Kvarkenrådet (Lead Part FI), Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE) Infrastruktur i Umeå AB (SE), Vasa stad (FI), Umeå kommun (SE), VASEK Vasaregionens Utveckling Ab (FI)

 

Intrerreg BA SV RGB4

Fakta om projektet

Projektnamn: Midway Alignment - Botnia Atlantica II (MABA II)
Insatsområde: Transport
Specifikt mål: Ökat antal strategier kring öst-västliga transportlänkar
Samordnande stödmottagare: Kvarkenrådet
Övriga projektpartners: Infrastruktur i Umeå AB (SE), VASEK Vasaregionens Utveckling Ab (FI)
 

Projekttidtabell: 2016-09-15 - 2019-09-30

Budget Sverige/Finland: 827 500 EUR

Beviljade EU-medel: 496 500 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

TOTAL PROJEKTBUDGET: 827 500 EUR

 

 

2019303 Aluetutkija Timo Aro/ Tätä asiaa Merenkurkusta ei tajuta muualla Suomessa | Pohjalainen
20190324 Ville Skinnari/ Den nordiska modellen borde gälla i hela världen - Vasabladet

20190320 Wärtsilä toimittaa moottorit Wasalinen uuteen laivaan | Yle Uutiset | yle.fi
20190226 Viimeiset laivamiljoonat käsiteltäväksi – Merenkurkun liikenteelle ehdotetaan myönnettäväksi 5 miljo
20190226 Ytterligare fem miljoner euro till Kvarkentrafiken/ "En lättnad för Vasa stad" | Österbotten | svens
20190121 Beställningen är undertecknad – våren 2021 seglar nya Kvarkenfärjan in i Vasa hamn | Österbotten | s
20190121 Kippis ja skål uudelle laivalle! Laivayhtiö Kvarken Link ja Rauman telakka allekirjoittivat 120 milj
20190121 Kvarken Link and RMC have signed a construction agreement for a new ferry » Kvarken Council
20181023 Nu får Kvarkenprojektet en del av sina miljoner – Strand/ Nu beställer vi färjan | Österbotten | svenska.yle.fi

2019-03-22 Nya färjan skräddarsydd för tuffa vintrar i Kvarken, VBL.pdf
2019-03-22 Merenkurkun uusi laiva yhdistää pattereita ja nesteytettyä ma.._.pdf
20190111 Det ska nya färjan heta – återanvänder namnet | SVT Nyheter
20190111 Nya färjan är beställd | Västerbottens-Kuriren
20190111 Kvarken Links vd/ Nu är det bara att börja bygga - Vasabladet
20190111 Beslutet fattat i dag – Kvarkenfärjan byggs i Raumo - Vasabladet
2019-01-18 Ledare - Nya färjan får teknik från regionen, VBL.pdf
2018-12-19 Uumaja satsaa satamaan, POH
2018-12-06 Ännu inget beslut om ny Kvarkenfärja, VBL.pdf
2018-12-01 Riksåttan och kvarkenfärjan, VBL (1).pdf
2018-11-28 Nya färjan has plats för mera fraktgods, VBL.pdf
2018-11-27 Vaasa myönsi takauksen Merenkurkun laivalle, POH.pdf
2018-11-27 Nästa beslut handlar om var färjan byggs, VBL.pdf
2018-11-21 Kvarken Link -yhtiö siirtyy Suomeen, toiminta selkiää, POH.pdf
2018-11-18 Raumo har kapacitet bygga Kvarkenfärjan, VBL.pdf
2018-11-17 Ägarbolaget blir finländskt, VBL.pdf

2018-10-26 Stig Nygård_ Kvarkenfärjan är vår bro in i framtiden Vasabladet.pdf
2018-10-23 Valtiovarainministeri Orpo_ Valtiolta luvatut rahat Merenkurkun laivahankkeelle.pdf
2018-10-23 Strand/ Nu beställer vi färjan - Vasabladet
2018-10-23 Nu kommer Kvarkenpengarna – 10 miljoner i ett första skede - Vasabladet
2018-10-23 Nu får Kvarkenprojektet en del av sina miljoner – Strand/ Nu beställer vi färjan | Österbotten | svenska.yle.fi
2018-10-23 Merenkurkun laivaliikenteelle 10 miljoonaa Yle Uutiset yle.fi.pdf
2018-10-23 Hallitus päätti vuoden 2018 toisesta lisätalousarvioesityksestä - Artikkeli - Valtioneuvosto
2018-10-23 FSD_ Veckans bästa nyhet Vasabladet.pdf
2018-10-23 Elinkeinoministeri Lintilä_ ”Vaasa saa rahat jo tänä vuonna itsekin kävin ennen.pdf
2018-10-21 Kokoomuksen pohjalaiset puheenjohtajat/ Merenkurkun laivahankkeelle saatava rahoituspäätös nopeasti | Pohjalainen
2018-10-19 Nyckelfrågor om nya Kvarkenfärjan besvaras/ Vem betalar, var ligger projektet nu och när kommer färjan? - Vaasa Insider
2018-09-13 Wasalines nya färja – så ska den se ut _ Västerbottens-Kuriren.pdf
2018-09-13 Så ska nya Kvarkenfärjan se ut _ SVT Nyheter.pdf
2018-09-13 Lyssnare om minnen från Finlandsfärjan - P4 Västerbotten _ Sveriges Radio.pdf
2018-08-31 Raumo-varv, Kvarkenfärjan lämpligt projekt, Vbl.pdf
2018-08-23 Satsningen gynnar hamnen, Vbl.pdf
2018-08-23 Kvarkenregionen på offensiven, Vbl.pdf
2018-08-18 Färjan får stöd endast om den byggs i Finland, Vbl.pdf
2018-08-16 Päärata vähentää välimatkaa, POH ja Ilkka.pdf
2018-07-03 Junamatkustamisen suosio kasvussa Vaasa-Seinäjoki-välillä, Pohj.pdf
2018-07-02 Vaasan seudun pitää saada matkailusta enemmän irti, Pohj.pdf
2018-06-27 Mycket talar för EU-pengar för Kvarkenfärjan – före årsskiftet väljs varv för fartygsbygget - Vasabladet
2018-06-25 Enemmän kuin pelkkä laiva – Merenkurkun yhteys pysyy elävänä laivahankkeen avulla - Vaasa Insider
2018-06 Norrbotniabanans miljardstöd - De här tre sakerna betyder satsningen för Österbotten - Vaasa Insider
2018-06 27 Tämä nyt vielä puuttui/ EU-pankki ei vielä osaa päättää, rahoittaako se Merenkurkkuun upeaa alusta | Pohjalainen
2018-05-27 Merenkurkun seutu suunnannäyttäjänä, Pohj.pdf
2018-05-22 Laivahankkeen kustannukset jäämässä vain Vaasan vastulle, Pohj.pdf
2018-05-08 Laivalla Sinistä tietä pitkin, Pohj.pdf
2018-05-05 Tänk om det kommer en båt till, Vbl.pdf
2018-04-29 Merenkurkkuun kelluva laboratorio.pdf
2018-04-26 Merenkurkun uusi laiva tuo hyvää koko lakeudelle, Pohj.pdf
2018-04-25 Stort strategiskt framtidsbeslut, Vbl.pdf
2018-04-25 Sipilä suostuttelee oppositiota taakseen, Pohj.pdf
2018-04-25 Sipilä löftet om färjan håller, Vbl.pdf
2018-04-25 Hemliga siffror kring Vasas borgenbeslut, Vbl.pdf
2018-04-24 Pääministeri Juha Sipilä kiitteli Merenkurkun laivarahoitusta | Yle Uutiset | yle.fi
2018-04-24 Malaxstyrelsen beredd ge bidrag till nya Kvarkenfärjan - Vasabladet
2018-04-24 Laiva hyväksyttiin ylistyksin, Pohj.pdf
2018-04-24 Kvarkens färjtrafik fick idel lovord, Vbl.pdf
2018-04-23 Vasa går i borgen för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren
2018-04-23 Bjarne Kallis/ Kvarkenfärjan har nog svårt att få pengar från Karleby | Österbotten | svenska.yle.fi
2018-04-20 I Umeå är man säker det blir en ny färja, VBL.pdf
2018-04-18 Hammarstedt/ Nya färjan är i hamn | Västerbottens-Kuriren
2018-04-18 "laivaliikennettä ei ole varaa menettää" Pohjalainen2.pdf
2018-04-18 "laivaliikennettä ei ole varaa menettää" Pohjalainen1.pdf
2018-04-17 Vaasan kaupunki otti ensimmäisen askeleen kohti uutta laivaa – valtion odotetaan seuraavan rahoineen perässä | Yle Uutiset | yle.fi
2018-04-17 Vaasan kallis lauttahanke, Pohj.pdf
2018-04-17 Stadsstyrelsen säger ja till ny Kvarkenfärja – beredd att satsa 25 miljoner | Österbotten | svenska.yle.fi
2018-04-17 Merenkurkun laiva maksaa 115 miljoonaa, Pohj.pdf
2018-04-17 Merenkurkkuun uusi laiva – "Historiallinen päätös" | Yle Uutiset | yle.fi
2018-04-17 Förslag om Kvarkenfärjan går till fullmäktige, Vbl.pdf
2018-04-16 25 miljoner euro för ny Kvarkenfärja | Västerbottens-Kuriren
2018-03-20 Ingen självklarhet att Kvarkenfärjan byggs i Finland – Viking Line ångrar inte valet av Kina | Österbotten | svenska.yle.fi
2018-02-16 Oikaisu, Nyt etsitään telakkaa (ei varustamoa kuten artikkelissa virheellisesti luki!) Pohj.pdf
2018-02-15 Rahanhakua ei saa mokata, Pohj.pdf
2018-02-15 Nyt etsitään telakkaa (ei varustamoa kuten artikkelissa virheellisesti lukee!), Pohj.pdf
2018-02-15 Kvarkenfärjan kan vara nästa beställning för Åbo eller Raumo | Åboland | svenska.yle.fi
2018-02-15 Färjan ska drivas med gas eller el, Vbl.pdf
2018-02-11 Österbotten i slagläge, Vbl.pdf
2018-01-17 VK/ Dråpslag för nya Kvarkenfärjan – ingen finansiering från svenska regeringen | Österbotten | svenska.yle.fi
2018-01-08 Markailua yli maakuntien, Pohj.pdf
2018-01-02 De vill se bättre förbindelser över Kvarken | Transportochlogistik.se

2017-12-22 Kvarkentrafikens julklapp väntas i april, Vbl.pdf
2017-11-21 Målet till Helsingfors på två timmar med tåg, Vbl.pdf
2017-11-19 Kvarkenmiljonerna i hamn först nästa år, Vbl.pdf
2017-11-16 Jättimäinen määrä turisteja Vaasaan, Pohjalainen.pdf
2017-11-06-Anna-Maja-Henriksson-www.anna-maja.fi.pdf
2017-10-29 Turisti kertoo ihan muuta kuin uskomme, Ilkka.pdf
2017-08-31 Vaasa ei saa vielä 25 miljoonan euron laivarahoja, Kokkola sai satamarahaa 45 miljoonaa | Pohjalainen
2017-08-31 Päälobbaaja Häyry/ Lobbaus on onnistunutta, vaikka laivahanke ei saanut rahaa | Pohjalainen
2017-08-31 Ministeriet lovar pengar för Kvarkentrafiken - Vasabladet
2017-08-31 Kvarkenmiljoner saknas i budgeten - Vasabladet
2017-08-10 Årets handelskammare finns i Österbotten - Vasabladet
2017-06-30 Ruotsissa entistä suurempi kiinnostus Merenkurkun laivaliikenteen kehittämiseen | Yle Uutiset | yle.fi
2017-06-27-Investeringsbank-vill-diskutera-ny-farja-Vbl3.pdf
2017-06-27 EIBn pankkiirit Vaasaan, uusi hakemus valmisteilla, Pohjalainen.pdf
2017-06-07 Fler passagerare ryms med på Wasa Express - Vasabladet
2017-06-06 Fortsatt uppåt för Wasaline | Affärsnyheter från Västerbotten
2017-05-29-Tidtabellen-haller-for-ny-Kvarkenfarja-Osterbotten-svenska.yle.fi.pdf
2017-05-20 Ödesmånad för Midway Alignment, VK.pdf
2017-05-19 Taktisk ansökan om statliga pengar | Västerbottens-Kuriren
2017-05-15 Suurhankkeet onnistuvat tytäryhtiöiden avulla, POH.pdf
2017-03-31-Ny-Kvarkenfarja-diskuterades-i-Umea-22Flyter-pa-bra22-Osterbotten-svenska.yle.fi3.pdf
2017-03-05-Finland-driver-pa-Midway-Alignment-Vasterbottens-Kuriren5.pdf
2017-01-30 Byt namn för att få fart på färjan | Västerbottens-Kuriren

Nyheter

 • 24.06.2019
  Fira med oss 8.8.2019!
 • 19.06.2019
  Resultaten kommer användas i planering av de kunskapshöjande insatserna för att kunna bidra till utvecklingen av företagens, besöksnäringens och Kvarkenregionens digitalisering.
 • 19.06.2019
  Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan. Projektet har haft en avgörande roll i fråga om den nya färjan för trafiken över Kvarken, men förväntningarna överträffades då man redan i god tid innan projketslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.
 • 13.06.2019
  Kjell Skoglunds debattartikel i Hufvudstadsbladet 2019/06/13
 • 12.06.2019
  Jag är Lycke Karlsson, 21 år gammal och bosatt i Vasa.
 • 20.05.2019
  Årsmötet gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS området i Europa blir därmed...
 • 26.04.2019
  Projektet E12 Atlantica BA3NET har ansökt och beviljats förlängning till och med 29 november 2019. Med anledning av det kommer projektet att hinna genomföra tre event för resultatspridning varav denna konferens/workshop är den ena, en workshop med trafikverken från Finland, Sverige och Norge är den andra och slutligen slutkonferensen som kommer att äga rum den 18-19 september.
 • 28.03.2019
  KvarkenPorts och VASEK, i form av projektet Midway Alignment - Botnia Atlantica II (MABA II), deltog med en gemensam monter på Wind and Renewable Energy Exhibition under tisdagen.
 • 25.01.2019
  Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den reguljära färjetrafiken mellan Finland och Sverige över Kvarken får en fortsättning
 • 24.01.2019
  Rymdentusiast, välkommen till regionens första brainstorming session om ”Space Digital Economy Innovation Center”!
 • 21.01.2019
  En vecka efter att Kvarken Link och Rauma Marine Construction (RMC) undertecknade intentionsavtalet för den nya Kvarkenfärjan har parterna nu även skrivit under det egentliga skeppsbyggnadskontraktet.
 • 17.01.2019
  Finska och svenska destinationsbolag gör gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen
 • 11.01.2019
  Rauma Marine Constructions får bygga den nya Kvarkenfärjan. Styrelsen för Kvarken Link fattade under fredagen beslut om att ingå intentionsavtal med Raumovarvet.
 • 29.11.2018
  Indre Helgelands generalsekreterare Arne Langset besökte Kvarkenrådet på Bocks Brewery -området för att diskutera den nya strukturen och framtiden.
 • 23.11.2018
  Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska). Kvarkenrådet styrelse fungerar som beredningsgrupp för EGTS processen, och enligt uppdrag av styrelsen har kansliet inlett arbetet med att ändra den juridiska formen för Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS. Här en lägesrapport om processen.
 • 16.11.2018
  Interested in space economy and satellites? Join KvarkenSat brainstorming workshop on 5.12 at Bock’s in Vaasa!
 • 19.09.2018
  Kvarkentrafikens 70-årsjubileum och rederiet NLC Ferrys – mera känt som Wasaline - femårsjubileum firades med ett seminarium på M/S Wasa Express den 13 september 2018. Temat för jubileumsseminariet var Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter.
 • 19.09.2018
  Six project platforms were selected by the Monitoring Committee of Interreg Baltic Sea Region at its 9th meeting 7th of June 2018 in Tallinn.
 • 12.07.2018
  Kvarken Link AB som utreder förutsättningarna för en ny färja i Kvarken mellan Vasa och Umeå har efter en omfattande analys av inkomna intresseanmälningar nu inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången” genom att lämna in bindande anbud på en ny färja. Av de fyra inbjudna varven är tre europeiska och ett asiatiskt.
 • 05.07.2018
  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte.
 • 05.07.2018
  Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete. (Almedalen 5.7.2018)
 • 25.06.2018
  Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter
 • 25.06.2018
  Välkommen till seminarier där vi diskuterar viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden.
 • 18.06.2018
  Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Det senaste halvåret har han i samarbete med Kvarkenrådets personal arbetat med att ta fram en ny, treårig strategiplan för Kvarkenrådet. I hälsningsorden tar han fasta på några av de i strategiplanen centrala riktlinjerna.
 • 15.06.2018
  Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer, ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Projektet går under namnet Destination Kvarken och har beviljats EU-finansiering via Interreg Botnia-Atlantica.
 • 15.06.2018
  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, så att nyttan av trafikinvesteringarna skulle vara möjligast stor. Målet är att kedjan av enskilda städer ska bilda en funktionellt enhetlig helhet. Kvarkenrådet är en av parterna i projektet.
 • 05.06.2018
  NordicHub – en nationell kompetenshub för nordiskt affärskunnande Den 13.6 kl. 18–21 samlas vi till en Passion for Nordic-kväll på Bock´s Corner i Vasa. Under det interaktiva evenemanget öppnar vi tillsammans nya perspektiv på vårt Nordic Growth Region-koncept under ledning av Mari K. Niemi, ledare för Innolab vid Vasa universitet. Välkommen!
 • 23.05.2018
  Pressmeddelande Kvarkenrådet 2018/05/23
 • 18.05.2018
  After the proposals of the European Commission for the new Multiannual Financial Framework (MFF), the European Straits Initiative expresses its strong concerns regarding the future of cross-border cooperation on maritime borders. Therefore, European Straits Initiative crave the European Commission to take into account a couple of recommendations in the future regulations. Read more:
 • 20.04.2018
  Idag offentliggjordes på Inhemska Resemässan i Tammerfors att Kalle´s Inn från Korsholm har valts till Årets inhemska turismföretag.
 • 02.04.2018
  21 maj 2018 i Umeå Välkommen och diskutera det nordiska samarbetets framtid och möjligheter
 • 28.03.2018
  Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt - vem gör vad?
 • 28.03.2018
  Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktigas förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur
 • 28.03.2018
  Den parlamentariska samarbetsorganisationen Nordiska Rådet fanns på plats under slutkonferensen för E12 Atlantica Transport och representerades av seniorrådgivare Johan Lindblad. Han sammanfattade projektet ur ett nordiskt perspektiv som ”förträffligt, konkret och nyttigt”
 • 28.03.2018
  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön-Baltikum-korridoren, som en del av det transeuropeiska TEN-T transportnätet. Eftersom projektet syftar till att förbättra tillgängligheten för Östersjöregionen, för både frakt- och passagertransporter, knyter det även an till E12 Atlantica Transport-projektet
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3