Projekt

Nordic Battery Belt förstudie

Samlar regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt.
Nordic Battery Belt förstudie

Total budget: 40 000,00 euro.
Projektpartners: Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare) och MidtSkandia.
Finansiärer: Interreg Aurora, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS och MidtSkandia.
Projekttid: 1.11.2022–31.3.2023.

Om projektet

Nordic Battery Belt förstudien kommer att samla regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt om till exempel kompetensförsörjning, regional marknadsföring och utbildning.

 

Kontaktpersoner