Projekt

Nordic Battery Belt förstudie

Samlar regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt.
Nordic Battery Belt förstudie

Total budget: 40 000,00 euro.
Projektpartners: Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare) och MidtSkandia.
Finansiärer: Interreg Aurora, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS och MidtSkandia.
Projekttid: 1.11.2022–31.7.2023.

Om projektet

Nordic Battery Belt förstudien kommer att samla regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt om till exempel kompetensförsörjning, regional marknadsföring och utbildning.

Den framväxande batteriindustrin i norra delarna av Norden har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, samtidigt som det innebär ett stort tillskott av nya jobb till regionen. De stora investeringarna som nu sker innebär dock stora utmaningar för regionen att hantera, bland annat frågor som kompetensförsörjning, energiförsörjning och hållbar samhällsutveckling med attraktiva miljöer för både människor och företag. I dagsläget sköts detta till stor del av varje delregion och varje kommun för sig. Det bör dock finnas stora fördelar med att samordna de insatser som görs på olika sidor av gränsen och därmed öka den gränsöverskridande kapaciteten att både hantera pågående etableringar och stärka regionens position för att attrahera ytterligare investeringar och kvalificerad arbetskraft.

Syftet med denna förstudie är att förbereda regionens aktörer för ett större genomförandeprojekt, som i sin tur ska syfta till att stärka regionens position i den globala konkurrensen om investeringar inom batteri- och elektrifieringsindustrin. Detta görs genom en kartläggning av tillgänglig kunskap, att ordna workshops tillsammans med regionala intressenter och att skriva en projektansökan för ett större genomförandeprojekt till Interreg Auroras tredje kallelse.

 

Kontaktpersoner