Projekt

Nordic Battery Belt Logistics

Projekt Nordic Battery Belt Logistics som ska se på logistikflöden i fråga om de i Kvarkenregionen planerade batterietableringarna.
Nordic Battery Belt Logistics

Partnerskap: Kvarkenrådet EGTS (lead part), Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Skellefteå kommun, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK. Utöver detta stöds projektet av Rana utvikling, MidtSkandia och Future Cleantec Solutions.
Total budget: 300 000 EUR
Huvudfinansiärer: Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten och Österbottens Förbund.
Projekttid: 05/2021-10/2022

Om projektet

I Nordic Battery Belt Logistics tas fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

Kontaktpersoner