Projekt

NSB CoRe

Projektet utvecklar trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Östersjön-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T.
NSB CoRe

Projektområde
Transport

Specifikt mål
Interoperabilitet

Projekttid
2016−2018

Huvudpartner
Helsinki-Uusimaa Regional Council, Finland

Projektets budget
3 300 000 Euro

Huvudfinansiär
Interreg Baltic Sea Region Programme

Projektets partner
Helsinki-Uusimaa Regional Council (FI), Institute of Logistics and Warehousing (PL) , State of Berlin (DE), State Regional Development Agency, Latvia / VASAB Secretariat (LV), City of Helsinki (FI) , Riga Planning Region (LV), Port of Hamburg Marketing Registered Association (DE), Kaunas City Municipal Administration (LT), Self-Government of Mazowieckie Voivodeship (PL), Investor Center Ostbrandenburg GmbH (DE), Techvilla Ltd / Limowa Association (FI), City of Hämeenlinna / Growth Corridor Finland (FI), Municipality of Kaunas District (LT), Marshal’s Office of the Podlaskie Voivodeship (PL), City of Tallinn (EE), Kvarken Council (FI)

Läs mer om projektet
www.nsbcore.eu

Om projektet

NSB CoRe bildade en helhet av trafikkorridoren Nordsjön–Östersjön

Det treåriga projektet  NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, startades våren  2016 för att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön-Baltikum-korridoren, som en del av det transeuropeiska TEN-T transportnätet. I och med syftet att förbättra tillgängligheten för Östersjöregionen, för både frakt- och passagertransporter, knyter det även an till E12 Atlantica Transport -projektet.

Kvarkenrådet är en av parterna i projektet, som i Finland leds av Nylands Förbund. Totalt 16 parter från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland deltog, med stöd av ytterligare 40 associerade partners. Hit hör städer, landskap, ministerier samt företag inom transport- och logistikbranschen.

Projektet  har  fyra huvudteman: Godstrafikens intermodala logistik, pendeltrafik för längre avstånd, regionplaneringen omfattande hela korridoren med sikte på en gemensam strategi samt varumärkesutveckling för järnvägsförbindelsen Rail Baltica.

Målet  är  att kedjan av enskilda städer kring transportkorridoren ska bilda en funktionell enhet. För att uppnå detta utvecklar  man rekommendationer till beslutsfattarna samt organiserade  diskussioner på olika nivåer inom trafik- och regionutveckling.

Projektets materialbank

Kontaktpersoner