Projekt

Spotlight High-Low Coast

Hela Höga Kusten området, Umeåregionen och Kvarkens skärgård samarbetar för att locka fler turister till Kvarkenregionen
Spotlight High-Low Coast

Projekttid
1.10.2015-31.5.2018

Projektets budget
750 000 euro

Projektets partner
Kvarkenrådet, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Umeå kommun/Visit Umeå, samtliga även medfinansiärer i projektet.

Övriga finansiärer
Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa och Världsarvet i Kvarken r.f.

Om projektet

Ett gränsöverskridande projekt mellan två länder och ett för båda länderna gemensamt världsarv

Spotlight High‐Low Coast är ett gränsöverskridande turism‐ och näringslivsinriktat världsarvsprojekt som ska ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt. Umeåregionen är en del av den naturliga resvägen när man reser mellan de två delarna av det gemensamma världsarvet och därmed är även Umeå med i projektet.

Produktpaket ska attrahera fler besökare att ta del av världsarvet och dess närregioner på ett hållbart sätt.

Målgruppen för projektet är företagare, turistorganisationer och världsarvsförvaltare i dessa tre delregioner. Målet är bl.a. att genom samarbete ta fram konkreta gränsöverskridande produktpaket och marknadsföringsmaterial som visar på besöksanledningar för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet och dess närregioner på ett hållbart sätt.

Alla åtgärder är riktade till gemensamt överenskomna marknader och skall kunna användas i samarbetet över landsgränserna i Kvarkenregionen. De utarbetade koncepten testas under projekttiden samt skall fungera som modeller efter projekttiden. Här utgör samarbetet med destinationsbolagen i de berörda regionerna en viktig del.

Projektet väntas bidra till att höja antalet besökare i regionen, samtidigt som det kompletterar Umeå och Vasas gemensamma arbete med Midway Alignment och strävan efter förbättrade förbindelser och ökat utbyte över Kvarken.

Interreg_logo_eng

Kontaktpersoner

Marianne Sjöström

Marianne Sjöström

Projektchef Bothnian Coastal Route marianne.sjostrom@kvarken.org +358 40 678 8375