22.05.2017

Redo för export? Gränsöverskridande kunskaper för turismaktörer

Hållbar turism, värdskap, internationalisering och samarbete var teman i seminariet som riktade sig till turismbranschen och arrangerades 10–11 maj. Deltagarna var företagare och aktörer inom turismbranschen och de kom från Vasaregionen, Umeå och Höga kusten. Seminariet ordnades i samarbete mellan Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High-Low Coast, projektet Effekt och AC Hållbar Export.

För deltagarna från Finland startade seminariet redan på Wasaline 10.5 då de bekantade sig med principerna för hållbar export under ledning av Dan Jonasson. Han påminde åhörarna om att hållbarhet inte är något nytt: till exempel samernas kultur bygger på ömsesidig respekt för naturen. Turismen får inte ta bort något från lokalsamhället. FN:s Global Sustainable Tourism Council har gjort upp kriterierna för hållbar turism enligt vilka man bör utveckla turismen. Jonasson talade också om säkerhetsaspekten, riskanalysen och rutinerna och konstaterade att folk i dag vill resa till ställen där de vet att de inte behöver vara rädda.

Jonasson gick också in på tillgänglighet och de behov som turister med funktionsnedsättning har samt diskuterade hur man ska marknadsföra för dem. Genom olika exempel övertygade han åhörarna om att man inom turismen ska se till att det man satsat på också ska fungera. Deltagarna fick även dryfta på hur företag kan bidra till lokal utveckling.


Museets värdskapsresa

Seminariet fortsatte på torsdagen i Umeå där de finska deltagarna fick sällskap av företagare och aktörer från Umeåregionen och Höga kusten. Dagen, som erbjöd passligt många mingelpauser, inleddes med Anki Bergs presentation om Västerbottens museums värdskapsresa fram till i dag. Värdskapsarbete går ut på att man ska först förstå värdskapets betydelse för att sedan kunna ändra attityd och beteende. I kundservice är det viktigt att ta ansvar och samtidigt få ansvar och dessutom får museibesökarna inte i något skede känna sig bortglömda.

Museet har nolltolerans mot fult snack om kollegor och arbetsplatsen samt mot besökare som inte respekterar djur eller miljön. Man satsar även på det interna värdskapet, det handlar ju om att visa respekt mot kollegorna.

Enligt Berg skapar broschyrerna ofta för höga förväntningar. Utmaningen ligger i att lyckas med att öka destinationens attraktivitet men på så sätt att marknadsföringen är trovärdig. I detta arbete är det viktigt att fråga kundernas kommentarer. Den enkla frågan ”vad skulle du ha gjort bättre” ger värdefulla idéer för utvecklingsarbete.


Anki Berg 600px

Anki Berg från Västerbottens museum berättade om värdskap

Vd Anette Karlsson berättade om incoming-företaget Haman Groups verksamhet och turismens ”näringskedja” samt prissättningen för gruppresor. Hon har lång erfarenhet från turismbranschen och nämnde att hon är speciellt intresserad av projekt som går över lands- och områdesgränser, och det är precis det som turismen över Kvarken och Spotlight High-Low Coast handlar om.

Karlsson talade om internationella turismtrender: individuellt resande och fritidsresande ökar medan företagsresorna minskar. I dag deltar företag i olika mässor kanske i två till tre dagar i stället för en hel vecka som förr. Dessutom har tekniken möjliggjort videokonferenser och annat och därför finns inte längre samma behov för resande. Visserligen ordnar man fortfarande traditionella Nordkapp-grupper men de har ändrat karaktär och minskar hela tiden. I stället ökar resandet för special interest groups, det vill säga personer som delar samma intresse och gärna reser i grupp tillsammans med ”likasinnande”. Reser i grupper gör ofta även turister från de så kallade nya marknaderna.

Enligt Karlsson ska turismföretagen i dag sälja sina upplevelser både via online och via resebyråer. Hon poängterade hur viktigt det är att i marknadsföringen tänka på de internationella turisternas vanor, mentalitet och kulturbundna frågor. Vintermörkret är skrämmande för den som kommer från sydligare världsdelar och därför var det en fullträff att ta med norrsken i marknadsföringen av de nordligaste delarna av Europa! Hon tipsade företag om att folk googlar på destinationer på sitt eget språk och därför ska turismföretagen kunna hittas på nätet på målmarknadens språk. Utmaningen för turismföretagen är enligt henne att utveckla alla säsonger, kvalitetskontroll, hållbarhet och att man utvecklar olika typer av upplevelser som erbjuds som alternativ för dåligt väder.

Karlsson Sjostroem Spotlight 400px
Anette Karlsson och Marianne Sjöström


Samarbete är livsviktigt

Dagens intressantaste föreläsare enligt många var Marcus Eldh som berättade sin företagarhistoria. Hans företag Wild Sweden erbjuder dagsturer och också längre naturfärder under vilka deltagarna bekantar sig med naturen och djuren i Sverige. Hållbarhetstänk är grunden i allting. Bland de upplevelser som hans företag erbjuder finns älgsafari och tältutflykt där målet är att höra vargen yla.

Eldh framhävde att kompletta upplevelser ska skapas i samarbete mellan företagarna i området. Han gav flera tips åt seminarieåhörarna, i synnerhet om paketeringen av produkterna. Vad kan man ta betalt till exempel för att uppleva tystnaden i naturen? Enligt honom ska företagaren satsa på transporter och marknadsföra dem på rätt sätt. Att kunna boka online är ett måste och man får inte glömma att fråga kunderna vad de tyckte om upplevelsen.

Jonasson Sjostroem 600px
Dan Jonasson från AC Hållbar Export och Marianne Sjöström från Kvarkenrådet

Neil Rogers berättade i sin presentation hur man genom målmedvetet varumärkesarbete kunde åtgärda det sjunkande besökarantalet på Irlands västkust. Ännu för tio år sedan marknadsfördes västkusten med hundratals olika varumärken och det var svårt för turisterna att få ett helhetsgrepp om regionen. Målet med arbetet var att skapa ett nytt och gemensamt varumärke för den hållbara turismen under vilket de mindre områdena fortsätter att existera. Resultatet blev Wild Atlantic Way. Enligt Rogers är det ytterst viktigt att man i ett så här stort arbete erbjuder lokala aktörer och organisationer möjligheten att delta, också i finansieringen.

Större webbportaler som marknadsför destinationer skapar drömmar med syftet att komma med på shortlistan för den potentiella turisten men själva försäljningen ska enligt Rogers ske på en annan webbsida. Han nämnde Travel Alberta och liknande arbete som gjorts under ledning av Innovasjon Norge som lyckade exempel på destinationsmarknadsföring.

Rogers Eldh 600px

Neil Rogers och Marcus Eldh


Nya uppslag men hur ta steget framåt?

Deltagarna var huvudsakligen nöjda med seminariet. De fick nya idéer och inspiration att ta med sig hem och även gränsöverskridande samarbetsplaner initierades.

En av deltagarna var Malin Wälitalo-Palo, som är verksamhetsledare på Österbottens hantverk rf. Hon berättar att det bästa med seminariet var kanske Marcus Eldhs presentation, som gav henne mycket inspiration. I synnerhet gillar Wälitalo-Palo hans affärsidé om hur man använder naturen för att skapa känslor och därigenom upplevelser som han säljer för turister. På frågan om värdskap svarar hon:

– Jag såg vilket behov vi har på Hantverkets hus Loftet och vad vi ska jobba med.

– Vi har fått positiva kommentarer om den avslappnade atmosfären och den glada personalen på Loftet. Men vi ska vidareutveckla systemet för att samla in synpunkter från besökarna för att kunna utveckla värdskapet.

Loftet såg redan i fjol en ökning av svenska turister men målsättningen är att få ännu fler. 
– Dessutom vill vi locka turister från kranskommunerna till vår mysiga miljö mitt i Vasa.

Bengt Wallins företag Höga Kusten Walkabout arrangerar vandringar med guide i Höga kusten. Området bildar världsarvet tillsammans med Kvarkens skärgård på finska sidan och är fortfarande en relativt ny destination för många finländare. Wallin nämner att han hittills har haft nästan enbart svenska gäster men funderar på internationalisering. Vandringsturer i den storslagna naturen skulle säkert intressera också finska turister som motvikt för Kvarkens öppna, släta skärgårdslandskap.

Wallin berättar att seminariet var bra och gav nya perspektiv samt några idéer för hur han skulle kunna utveckla sin verksamhet. Även han tyckte speciellt om Marcus Eldhs presentation och dessutom fick han bra kontakt med denne.

– Jag fick några nya kontakter såväl från Vasa som från Umeåregionen, och de kan innebära nya samarbetsmöjligheter kring hälsa och naturturism.

På frågan om värdskapet svarar Wallin att värdskapet är det viktigaste i ett turismföretags verksamhet och det är bra att företagarna blir påminda om det.

Marianne Sjöström, projektledare för Spotlight, säger: – Jag är jättenöjd för att vi kunde erbjuda ett optimalt seminarieprogram omfattande kärnteman som värdskap, internationalisering och hållbarhet vilka löpte som en röd tråd igenom hela seminariet. Dessa teman återspeglades i samtliga presentationer vilket visar hur viktiga de är för framgångsrik paketering av turismtjänster och -verksamhet. Det gläder mig också mycket att se hur deltagarna deltog aktivt i diskussionerna och nätverkade sinsemellan och vissa t.o.m. planerar samarbete över gränsen – då känns det som att vi lyckas i projektet!

Motsvarande seminarium planeras till hösten 2017. Då reser svenskarna över Kvarken till Vasa för att höra mer om turismtrenderna och för att nätverka.

Deltagarna 600px
Deltagarna från Finland på väg hem

  

Intrerreg BA ENG RGB

Projektet High-Low Coast är EU-finansierat genom INTERREG Botnia-Atlantica. Projektet är ett gränsöverskridande världsarvs- och turismprojekt med uppgift att ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt.

Projekttiden fortgår till 31.5.2018.

Gå till "Nyheter"