Pressroom Spotlight High-Low Coast

Projektbeskrivning
Hankekuvaus

Folder Two Countries - svenska
Folder Two Countries - suomi
Folder Two Countries - english

Grafiska anvisningar Spotlight High-Low Coast
Graafinen ohjeisto Spotlight High-Low Coast
Graphical guidelines Spotlight High-Low Coast


YOUTUBE: TWO COUNTRIES – ONE WORLD NATURAL HERITAGE

Let Yourself be inspired by the transboundary UNESCO World Heritage Site
the High Coast of Sweden and the Kvarken Archipelago of Finland
together with the Umeå region in Sweden

You will find these films:

 • Autumn in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=Gc6LFY8OEGM


 • Summer activities in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=kHr7UnenE6o

   
 • Summer in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=kHr7UnenE6o&t=26s


 • Winter in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=-sdSNdB2eQc

   
 • Year round in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=wKJJwMXUl-Q

 

Nyheter

 • 12.06.2020
  Efter coronakrisen kommer troligtvis besökaren att favorisera destinationer med ren natur, naturaktiviteter, närhet till havet, upplevelser, utrymme och avskildhet.
 • 29.05.2020
  I stället för att i sommar hoppas på många turister från projektets egentliga målmarknader med tysktalande turister hoppas man nu få upp ögonen för världsarvet och hela projektområdet från närmare regioner
 • 27.05.2020
  Hanken Svenska handelshögskolan genomförde en undersökning ”Tillsammans klarar vi av Coronakrisen”
 • 20.05.2020
  Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Finansieringen har beviljats av Interreg Botnia-Atlantica - programmet.
 • 07.04.2020
  Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken. Förstudien har nu utmynnat i en finansieringsansökan för ett tvåårigt projekt gällande elflyg – FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation)
 • 07.04.2020
  - Ett helt nytt transportslag – som en buss med vingar, beskriver Maria Fiskerud, senior projektledare vid RISE, Research Institutes of Sweden, elflygens roll i Norden inom en nära framtid.
 • 07.04.2020
  - För två år sedan fanns inte ens den här diskussionen – nu är det helt plötsligt en realistisk lösning, inleder Hampus Alfredsson, forskare på enheten för elektromobilitet på RISE, Research Institutes of Sweden.
 • 06.04.2020
  Nutid och framtidsutsikter – I omställningens tid
 • 20.03.2020
  I mars deltog projektet Kvarken Destinations i två media evenemang i den tyska huvudstaden Berlin; International Media Marketplace (IMM) 2020 som samlade 140 tyska resejournalister och Skandinavian Match, som hade fokus på influensers. Närmare 30 medier i form av magasin, dagstidningar, radio och influensers visade stort intresse för Kvarken Destinations.
 • 13.03.2020
  Botnia-Atlantica projektet Kvarken Destinations vinner SCANDINAVIAN OUTDOOR AWARD (SOA) -priset inom kategorin Best Inspiration. Utmärkelsen SOA TRAVEL delas årligen ut till resedestinationer eller turismföretag på basen av förra årets insatser.
 • 24.02.2020
  Kvarkenrådet har erfarit att det finns ambitioner på att i nästa programperiod lägga ned programgeografierna Interreg Nord och Interreg Botnia- Atlantica och att Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Nord föreslås slås samman till en stor programgeografi. Kvarkenrådets styrelse och dess medlemmar motsätter sig kraftfullt en sådan radikal och oändamålsenlig förändring av programgeografierna i norra Sverige, Finland och Norge.
 • 20.02.2020
  Projektets hemsida, kvarkendestinations.com som riktar sig till researrangörer och resemedia, med sitt innehåll i form av inspiration för att locka fler besökare till Kvarkenregionen är anledningen till nomineringen.
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3