Pressroom Spotlight High-Low Coast

Projektbeskrivning
Hankekuvaus

Folder Two Countries - svenska
Folder Two Countries - suomi
Folder Two Countries - english

Grafiska anvisningar Spotlight High-Low Coast
Graafinen ohjeisto Spotlight High-Low Coast
Graphical guidelines Spotlight High-Low Coast


YOUTUBE: TWO COUNTRIES – ONE WORLD NATURAL HERITAGE

Let Yourself be inspired by the transboundary UNESCO World Heritage Site
the High Coast of Sweden and the Kvarken Archipelago of Finland
together with the Umeå region in Sweden

You will find these films:

 • Autumn in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=Gc6LFY8OEGM


 • Summer activities in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=kHr7UnenE6o

   
 • Summer in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=kHr7UnenE6o&t=26s


 • Winter in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=-sdSNdB2eQc

   
 • Year round in the World Natural Heritage

  https://www.youtube.com/watch?v=wKJJwMXUl-Q

 

Nyheter

 • 24.06.2019
  Fira med oss 8.8.2019!
 • 19.06.2019
  Resultaten kommer användas i planering av de kunskapshöjande insatserna för att kunna bidra till utvecklingen av företagens, besöksnäringens och Kvarkenregionens digitalisering.
 • 12.06.2019
  Jag är Lycke Karlsson, 21 år gammal och bosatt i Vasa.
 • 20.05.2019
  Årsmötet gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS området i Europa blir därmed...
 • 25.01.2019
  Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den reguljära färjetrafiken mellan Finland och Sverige över Kvarken får en fortsättning
 • 21.01.2019
  En vecka efter att Kvarken Link och Rauma Marine Construction (RMC) undertecknade intentionsavtalet för den nya Kvarkenfärjan har parterna nu även skrivit under det egentliga skeppsbyggnadskontraktet.
 • 17.01.2019
  Finska och svenska destinationsbolag gör gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen
 • 11.01.2019
  Rauma Marine Constructions får bygga den nya Kvarkenfärjan. Styrelsen för Kvarken Link fattade under fredagen beslut om att ingå intentionsavtal med Raumovarvet.
 • 23.11.2018
  Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska). Kvarkenrådet styrelse fungerar som beredningsgrupp för EGTS processen, och enligt uppdrag av styrelsen har kansliet inlett arbetet med att ändra den juridiska formen för Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS. Här en lägesrapport om processen.
 • 19.09.2018
  Kvarkentrafikens 70-årsjubileum och rederiet NLC Ferrys – mera känt som Wasaline - femårsjubileum firades med ett seminarium på M/S Wasa Express den 13 september 2018. Temat för jubileumsseminariet var Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter.
 • 25.06.2018
  Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter
 • 18.06.2018
  Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Det senaste halvåret har han i samarbete med Kvarkenrådets personal arbetat med att ta fram en ny, treårig strategiplan för Kvarkenrådet. I hälsningsorden tar han fasta på några av de i strategiplanen centrala riktlinjerna.
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3