Projekt

StoryTagging

Projektet StoryTagging strävar till att lyfta fram natur- och kulturarvet genom att söka fram och dokumentera olika berättelser och blåsa liv i dem - kanske till och med genom nya produkter.
StoryTagging

Huvudpartner
Robert Gordon University, United Kingdom

Projektets partner
University of the Highlands and Islands, United Kingdom,
Kenozero National Park, Russia
Causeway Coast and Glens Heritage Trust, Northern Ireland
Ulster University, Northern Ireland
Region Västerbotten, Sweden
Kvarken Council, Finland

Projekttid
01.05.2020-30.09.2022

Projektbudget
Interreg Northern Periphery and Arctic Programme € 999,757.47 of ERDF

För mer information
https://storytagging.interreg-npa.eu/

#StoryTagging

Om projektet

Projektet StoryTagging skapar en digital plattform för berättelser – Northword

Projektets partner ska samla in berättelser som läggs på en digital plattform, några i text andra i ljudform. Den digitala plattformen kommer att innehålla berättelser samt en kunskapsbank kring digital marknadsföring och marknader. Projektet kommer även erbjuda ett ekonomiskt stöd till ett fåtal kreativa aktörer som vill ta fram en ny produkt eller verk med koppling till berättelserna.

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag, organisationer med företagsstöd och andra. Fokusområdet är entreprenörskap med målet att öka marknadsräckvidd. Målet är att den digitala plattformen efter projektets slut ska bestå i form av en icke vinstdrivande affärsmodell och erbjudas till aktörer inom NPA programmets geografiska område. Northword är namnet på den digitala plattformen.

Projektet StoryTagging har tre huvudmål:

• Samla in och organisera berättelser som förmedlar det nordliga kulturarvet.
• Hjälpa den kreativa industrin att levandegöra historierna genom produkter och verk.
• Skapa en digital plattform i syfte att öka marknadsräckvidden för nordliga kreativa aktörer.

Projektet har möjliggjorts genom en kombination av expertis från:

• RGU: s School of Creative and Cultural Business
• Computing Science and Digital Media
• Gray’s School of Art
• University of the Highlands and Islands
• Samt internationella partner från Nordirland, Finland, Sverige och Ryssland.

Projektets materialbank