Projekt

TriBorder

Ett studieprojekt kring gränsöverkridande transporters påverkan på hållbara städer och urban utveckling.
TriBorder

Projektets budget
135 000 euro

Finansiär
Nordiska Ministerrådet.

Samarbetspartners
Kvarkenrådet, Östfold-Bohuslän, Greater Copenhagen, NORDREGIO.

Projekttid
1.11.2017 – 31.12.2020.

Läs mer
https://nordregio.org/research/triborder/

Om projektet

TriBorder – ”Transport for regional integration in border regions”

Inom ramen för nordiska temagruppen för hållbara städer och stadsutveckling har tre gränskommittéer, Kvarkenrådet, Östfold-Bohuslän och Greater Copenhagen, i samarbete med Nordregio ett studieprojekt kring gränsöverskridande transporters påverkan på hållbara städer och urban utveckling.

Studien genomförs i form av tre gränsregionala case:

• en uppgraderad färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa
• en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm
• förbättrat gränsöverskridande kollektivtrafiksystem i Greater Copenhagen regionen

Studien fokuserar på gränsregional nåbarhet, arbetspendling, gränsöverskridande arbetsmarknad och integration, samt stadsplanering med fokus på kollektivtrafik.

Projektets materialbank

Kontaktpersoner