Projekt

Världsarv i samverkan 63 grader Nord

Kunskapsspridning om världsarvets värden. Samordning av världsarvets förvaltning och informationsinsatser mellan Västernorrland och Österbotten.
Världsarv i samverkan 63 grader Nord

Finansiär
EU-programmet Botnia-Atlantica

Projekttid
Projektet har avslutats 31.8.2011

Utbildningsmaterial
Världsarvsundervisning 

Om projektet

Utbildningsmaterial för världsarvsundervisning

Det pedagogiska materialet för världsarvsundervisningen som är framtaget och utvecklat i projektet bearbetas kontinuerligt för att uppfylla dagens behov. Det senaste uppdaterade materialet finns att hämta på den gemensamma webbportalen för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård, www.highcoastkvarken.org Materialet finns på svenska och finska.

Om Projektet

Kvarkenrådet har initerat projektet ”Världsarv i samverkan – 63 grader Nord”, vilket är ett samarbetsprojekt mellan Kvarkens skärgård i Finland och Höga kusten i Sverige. Finansiering till projektet har beviljats från EU-programmet Botnia-Atlantica.

Projektet består av 2 teman:

TEMA 1. Kunskapsspridning om världsarvets värden

 • Aktivitet 1. Samordning av världsarvets förvaltning och informationsinsatser mellan Västernorrland och Österbotten.
  Aktivitet 1 har som mål att göra en gemensam gränsregionalinformationsstrategi utgående från förvaltnings-planerna, kvalitativ och kvantitativ besökaruppföljning och erfarenhetsutbyte kring förvaltningsfrågor.
 • Aktivitet 2. Gemensamma informationsinsatser
  Aktiviteten har som mål att skapa en bred gedigen informationsgrund anpassad till olika grupper i samhället.
 • Aktivitet 3. Erfarenhetsutbyten – mötesplats/studiebesök.
  Aktivitet 3 har som mål att ge personer/myndigheter/organisationer som har samma uppgifter i arvet i Finland/Sverige möjlighet att träffas och utbyta erfarenhet, samt besöka nordiska världsarv

TEMA 2 Pedagogik

 • Aktivitet 1. Erfarenhetsutbyte och fortbildning.
  Aktiviteten har som mål att förmedla verktyg och arbetsmodeller till pedagoger verksamma i området.
 • Aktivitet 2. Utbildningsmaterial.
  Aktiviteten har som mål att skapa ett tvärvetenskapligt läromedel med grunden i världsarvet samt en mapp med utomhus övningar och aktiviteter. Väcka intresset och förståelsen för andra delen av världsarv för att bidra till känsla för vårt världsarv samt kvalitetssäkra utomhusklassrum inom världsarvet.
Projektets materialbank

Utbildningsmaterial
Världsarvsundervisning