Projekt

Världsarv i samverkan – Världsarvsambassadörer

”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” (VIS-VAA) är Kvarkenrådets Botnia-Atlanticaprojekt som jobbat för att öka kunskapen och förståelsen om det gemensamma världsarvet hos tjänstemän, politiker, lärare, entreprenörer, guider och andra medborgare i världsarvsregionerna.
Världsarv i samverkan – Världsarvsambassadörer

Projektets partner
Kvarkenrådet, Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Österbottens förbund, Forststyrelsen, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun, Vörå kommun

Huvudfinansiär
Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond

Projekttid
2012-02-01 – 2014-03-31

Om projektet

Utbildningsmaterial för världsarvsundervisning

Det pedagogiska materialet för världsarvsundervisningen som är framtaget och utvecklat i projektet bearbetas kontinuerligt för att uppfylla dagens behov. Det senaste uppdaterade materialet finns att hämta på den gemensamma webbportalen för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård, www.highcoastkvarken.org Materialet finns på svenska och finska.

Om Projektet

Ett världsarv är en plats, ett objekt eller ett område som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Efter världskrigen såg människan hur flera fantastiska kulturarvsvärden gått förlorade på grund av skador från krigstiden. Förenta Nationerna gick då in som samordnande part för att uppmuntra länder att värna om sina kultur- och naturarv. Världsarven utses sedan 1972 av Unesco, ett FN-organ som arbetar för fred och säkerhet genom samarbete mellan världens länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Världsarvskonventionen lägger krav på de nationer som undertecknat den; de har bundit sig till att skydda och bevara sina världsarv enligt Unescos regler. Idag finns det över 900 världsarv.

Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland är den plats på jorden där man bäst kan iaktta spår av inlandsisens framfart och hur landhöjning präglar landskapet. På grund av dessa geologiska värden utsågs Höga Kusten till världsarv år 2000 och Kvarkens skärgård år 2006. Tillsammans bildar de ett gränsregionalt världsarv. Det innebär att de förvaltande myndigheterna – och alla människor i världsarvsregionerna – gemensamt ska jobba för att världsarvets ska bestå.

Kvarkenrådet, som är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum, har i många år arbetat för världsarvet. Kvarkenrådets projekt ”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” har två temata: 1) världsarvet i samhället och 2) världsarvet i skolan. Målet med tema 1) är att öka kunskapen och förståelsen om det gemensamma världsarvet hos politiker, tjänstemän, entreprenörer och andra medborgare i världsarvregionerna. Huvudfrågan projektet jobbar med är ”vad innebär det för mig att jag bor i en kommun som förvaltar ett världsarv?”. Målet med tema 2) är att via kompetensutveckling öka förståelsen för det gemensamma världsarvet hos lärare i regionerna, samt ge dem verktyg att föra världsarvskunskapen vidare till sina elever. Målen uppnås genom seminarier, evenemang, träffar, utbildningar etc. som Kvarkenrådet ordnar i samarbete med andra världsarvsförvaltare.

”Världsarv i samverkan 63° Nord – världsarvsambassadörer” är ett Botnia Atlantica-projekt, vilket innebär att hälften av finansiering kommer från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond. Andra hälften finansieras av Kvarkenrådet (som är Lead part) tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun på svenska sidan samt Österbottens förbund, Forststyrelsen, Vasa stad, Korsnäs kommun, Malax kommun och Vörå kommun på finska sidan. Projekttiden pågår till och med den 30 juni 2014.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner för projektet är projektledarna i respektive länder:
Finland: Susanne Skata tel. +358 40 585 6400 susanne.skata@kvarken.org
Sverige: Milly Lundstedt tel. +46 70 191 7676 milly.lundstedt@lansstyrelsen.se

logo höga kusten
Projektets materialbank

Mer info om projektet
Världsarvsundervisning 

Nyhetsbrev
Läs nyhetsbrev

Slutrapport
Läs slutrapporten här