20 / 12 / 2017

Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Spotlight har haft ett händelserikt år med olika marknadsföringsevent där vi presenterat våra gränsregionala produktpaket samt vår gemensamma region till besökare utifrån, både nationellt och internationellt.

Spotlight har haft ett händelserikt år med olika marknadsföringsevent där vi presenterat våra gränsregionala produktpaket samt vår gemensamma region till besökare utifrån, både nationellt och internationellt.

Det som vi upplevt under projekttiden, men speciellt i år då vi deltagit i många säljevent, är att vi utomlands ses som en enda destination, även om vi är två länder som omfattar tre destinationer. Att vi dessutom delar ett världsarv är en viktigt USP (unique selling point). Därutöver gynnas den gränsregionala produktpaketeringen av den korta färjeförbindelsen mellan våra länder, vilket är något som researrangörer ser som en stor fördel. Det positiva mottagandet säger att vi är på rätt väg, och att det ligger en stor potential i att gå ut tillsammans och fortsätta det arbete vi inlett.

Ett bonusresultat som vi är väldigt stolta över, och som man inte förväntat sig i samband med projektplanering, är att vi lyckats etablera ett samarbete med flera tyska researrangörer och en skandinavisk incomingbyrå/grossist som tagit sig an de produkter vi utvecklat i projektet för att sälja vidare till slutkund.

Under sommaren inleddes den filmproduktion som ska resultera i fem kortfilmer. Filmerna sammanknyter våra destinationer till ett vackert och säljande paket som fungerar som ett bra komplement när vi marknadsför våra produktpaket. Hittills har två sommarfilmer och en höstfilm lanserats, i turen står vinterfilmen samt en best of all seasons film. Filmerna blir ett värdefullt resultat som projektet lämnar efter sig och kan användas för att ytterligare promovera vår region framöver (se filmerna som hittills publicerats HÄR).

Under året har vi också ordnat två seminarier för företagare och aktörer inom turistnäringen från Vasaregionen, Umeå och Höga kusten. Hållbar turism, värdskap, internationalisering och samarbete var teman i seminariet som riktade sig till besöksnäringen och arrangerades i maj. Under seminariet till havs i oktober fick deltagarna höra inspirerande föreläsare, som samtidigt är framgångsrika och innovativa entreprenörer från Höga Kusten, Umeåregionen och Vasaregionen. Dagens teman handlade om varumärkesbildning och marknadsföring, hur man på ett framgångsrikt sätt lyckats paketera sina produkter och det gavs även gott med utrymme för nätverkande och kontaktskapande deltagare och föreläsare emellan.

Utöver detta har Världsarvsmenyn ”Smaker från världsarvet”, som fick ett väldigt positivt mottagande ombord på Wasa Express, där den serverades under hösten 2016, getts ut. Den blev en mycket lyckad och tilltalande utgåva, både i print och digitalt, som fått mycket positiv feedback (den digitala versionen hittar du HÄR).

Event under 2017:
– Matka Workshop Day och MATKA 2017 – januari
– Seniordagen och Skärgårdsmässan Stockholm – maj
– Swedish Workshop Hamburg – maj
– Seminarium Wasa Express/Umeå för näringslivet – maj
– Världsarvsmenyn – Smaker från Världsarvet publicerats i tryck och digitalt – september
– Stockholm Helsinki B2B Travel Show – september
– Visit Finland/Sales Run – Dusseldorf, Köln, Frankfurt – oktober
– Seminarium Wasa Express för näringslivet – oktober
– Filmproduktion – 3 filmer – sommar/höst
– Paketproduktion (sammanlagt 10 paket)
– Återförsäljare: Cities+Tours/Haman Group, Wikinger Reisen, Zonista, Top Nord

Jag är både stolt och glad över det goda samarbetet inom projektpartnerskapet, samarbetet med destinationsbolagen, Wasaline och alla medverkande företag och övriga intressenter i projektet.

God Jul och Gott Nytt År och tack för ett gott samarbete 2017!

Marianne Sjöström
Projektledare
Spotlight High-Low Coast
Kvarkenrådet

 

Intrerreg BA ENG RGB

Projektet Spotlight High-Low Coast är EU-finansierat genom INTERREG Botnia-Atlantica. Projektet är ett gränsöverskridande världsarvs- och turismprojekt med uppgift att ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeåregionen och dess närregioner på ett hållbart sätt. Projekttiden fortgår till 31.5.2018.